Gå til hovedinnhold

FH 2008-13 Bunnfiskundersøkelser i Barentshavet vinterent 2006

Sammendrag

Et kombinert akustikk og bunntråltokt i januar-mars har vært gjennomført årlig siden 1981 for å framskaffe mengdeindekser for bunnfisk samt trål for lengde og vekt ved alder. Målartene er torsk og hyse, men mengdeindekser er også beregnet for uerartene siden 1986 og for blåkveite siden 1990. Før 1993 ble et fast standardområde dekket. Dette ble utvidet nordover og østover i 1993 for å få bedre dekning av de yngste aldergrupper av torsk. Siden 1997 har dekningen i russisk sone vært noe variabel. Dette medførte at et viktig område på Murmansk-kysten ikke ble dekket i 2006.