Gå til hovedinnhold

FH 2008 -12 Kartlegging og overvåking av fremmede marine arter

Sammendrag

Det er gjennomført en enkel undersøkelse av igangværende aktivitet knyttet til kartlegging og overvåking av introduserte arter. Det foreslås at denne aktiviteten utvides i omfang, og at den koordineres med eksisterende feltvirksomhet der hvor dette er hensiktsmessig. Det forslås at arbeidet også kan suppleres med å involvere spesielt nyttige grupper som dykkerorganisasjoner og oppdrettsnæringen. Det er en rekke områder hvor kunnskapen er mangelfull, og hvor forskningsrådet kan støtte nødvendig forskning. For enkelte arter vil også publikum kunne bidra. Enkle kalkyler for kostnader til kartlegging og overvåking er angitt. Avslutningsvis gis en oversikt over kjente metoder til bekjempelse av introduserte marine arter.