Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore (Fisken og havet nr. 3-2018)

Sammendrag

Sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen-grabb.

På bakgrunn av mulig bruk av Mareanos faunadata er det utført en sammenlignende kvantitativ undersøkelse av fangstegenskapene for van Veen-grabb med innsamlet bunnareal på henholdsvis 0,25 m² som hittil er benyttet av Mareano, og 0,1 m² som benyttes av petroleumsindustrien grunnere enn 500 m.