Gå til hovedinnhold

Ressursoversikten 2018 (Fisken og havet nr. 6–2018)

Sammendrag

I Ressursoversikten 2018 kan du lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for våre kommersielt viktigste bestander og noen arter som er lite utnyttet.
Tidligere var Ressursoversikten en del av Havforskningsrapporten, men den rapportserien er nå avsluttet.