Gå til hovedinnhold

Muligheter for flerbestandsforvaltning i norske fiskerier (Fisken og havet nr. 7–2018)

Sammendrag

Denne rapporten svarer opp en henvendelse fra Stortinget som har bedt regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene.