Gå til hovedinnhold

Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet (Fisken og havet nr. 8–2018)

Sammendrag

Polarfronten er definert som skillet i Barentshavet mellom relativt varme og salte vannmasser av atlantisk opprinnelse og kaldere og ferskere vannmasser av arktisk opprinnelse. De fysiske særtrekkene og implikasjonene for biologisk aktivitet gjør at dette er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I denne rapporten oppsummeres frontens fysiske egenskaper og variasjon i tid og rom. I tillegg oppsummeres den biologiske aktiviteten i polarfrontområdet og dets verdi og sårbarhet.