Gå til hovedinnhold

Vitenskapelig bakgrunnsmateriale for forvaltningsplan for raudåte (Fisken og havet nr. 8-2016)

Sammendrag

Bakgrunnsrapporten omhandler viktige aspekter ved et fiske, biologiske forhold, bestandsenhet, raudåtas livssyklus og økologi, bestandsendringer over tid, utbredelse, overvåkning, biomasse og produksjon, økologiske effekter av fiske, høstingsregler og til slutt kvoteråd. Det pekes også på viktige kunnskapshull som må fylles dersom en i framtiden skal kunne forbedre våre råd. Selve forvaltningsplanen er Fiskeridirektørens forvaltningsplan for raudåte og er framkommet som et samarbeid mellom F.dir og HI.