Gå til hovedinnhold

Tobis ved Vestlandet og i Nordsjøen 1950-1990 (Fisken og havet nr. 5-2016)

Sammendrag

Rapporten bygger på intervjuer med fiskere samt skriftlige kilder som omhandler tobis og tobisfiske i perioden. Observasjoner, historier og tallmateriale er satt sammen for å forsøke å rekonstruere og forstå forekomst og endringer i forekomst av tobis og tobisyngel gjennom flere tiår. Kildene viser at tobisyngel på vandring inn til Vestlandskysten var et årlig fenomen, men at det opplevdes å variere i styrke. Innsig av tobisyngel var svært viktig for det øvrige livet langs kysten.