Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 5 - 2014: Miljøundersøkelser i norske fjorder. Ytre Oslofjord 1937-2011

Sammendrag

De høyeste høsttemperaturene i øvre lag av Ytre Oslofjord ble observert i periodene 1937-50 og 1996-2011 med temperaturer 2-4 oC over det normale for årstiden (1960-90). I perioden 1995-2011 var det spesielt varme somre i august 1995, 1997, 2002, 2004 og 2006 (19-21 oC). Etter 1996 ble det observert unormalt lave temperaturer både i 2002 og 2003. Temperaturøkningen i Rauøybassenget (300 m dyp) etter 1990 er i overensstemmelse med den generelle temperaturøkningen i atlantisk vann langs norskekysten de siste 20 årene (ca. 0,8 oC) Om lag 0,5 oC av denne temperaturøkningen ser ut til å skyldes global oppvarming, mens resten er knyttet til naturlige temperaturvariasjoner.