Gå til hovedinnhold

Fisken og havet nr. 4 - 2013: Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Nord-Trøndelag 2012

Sammendrag

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august 2012 registreringer av fisk ved hjelp av undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag. Det ble i tillegg gjennomført oppfølgende studier med undervannskamera på et felt som ble prøvehøstet i 2011.