Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 7: Genetisk opphav hos atlantisk laks (Salmo salar) fanga av sjølaksefiskere langs kysten av Finnmark sommeren og høsten 2008

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 18 Jul 2024 16:24:40 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html FH 2011 - 7: Genetisk opphav hos atlantisk laks (Salmo salar) fanga av sjølaksefiskere langs kysten av Finnmark sommeren og høsten 2008 | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 7: Genetisk opphav hos atlantisk laks (Salmo salar) fanga av sjølaksefiskere langs kysten av Finnmark sommeren og høsten 2008