Gå til hovedinnhold

FH 2011 - 4: Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009