Gå til hovedinnhold

FH 2010-4: Langtransporterte tilførsler av næringssalter til Ytre Oslofjord 1996-2006

Sammendrag

Den norske kyststrømmen langs Skagerrakkysten og utenfor Oslofjorden tilføres vann fra Kattegat og Nordsjøen. I Nordsjøen strømmer vann fra Tyskebukta opp langs vestkysten av Danmark med Jyllandstrømmen. Underveis blandes den med vann fra sørlige og sentrale deler av Nordsjøen, før den strømmer inn i Skagerrak. Fra Nordsjøen transporteres atlantisk vann inn i Skagerrak langs sørsiden av norskerenna, og finnes vanligvis på dyp større enn 70 m langs Skagerrakkysten. Transporten av vann fra Tyskebukta og vestkysten av Jylland til Skagerrak er imidlertid vindavhengig, og er størst i perioder med sørlige vinder (høst - vinter). Ved dominerende vestlig og nordlige vinder i Skagerrak (vår - sommer) vil vann fra øvre lag av Skagerrak ofte resirkuleres og periodevis kunne blokkere innstrømningen av vann fra vestkysten av Jylland og Tyskebukta.