Gå til hovedinnhold

FH 2010-3: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2009

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført med forskningsfartøyene ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Jan Mayen” samt noen innleide fiskefartøyer i 2009. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt oversikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene langs kysten er vist i egen tabell. Toktene er innrapporterte til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i skjemaet ”Cruise Summary Report”. Data fra toktene er tilgjengelig fra Norsk marint datasenter ved Havforskningsinstituttet.