Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Videotransekter kjørt i Karmsundet vest, nord for brua i juli 2023. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek= ingen funn av havnespy.
Figur file_html_7bb697616187a422.png