Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Videotransekter kjørt rundt Vibrandsøy og Varøy i juli 2023. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek = ingen funn av havnespy.
Figur file_html_7207ebc2c5614b67.png