Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Modellert spredning av havnespylarver i overflatelaget fra Hanøytangen i løpet av en 24 timers periode. Skalaen angir sannsynlighet fra 0 til 100. Data fra Strømkatalogen https://stromkatalogen.hi.no/apps/ncis/v1/nb/
Figur file_html_8a9cf67aa03aea40.jpg