Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Resultat fra visuelle undersøkelser med ROV av kaier i Sandviken. Grønt=ROV undersøkelser uten funn av havnespy (Didemnum vexillum), blått=visuelle undersøkelser av brygger uten funn av havnespy.
Figur file_html_62bdd740c173bed6.png