Gå til hovedinnhold

Tema: Sjømat og helse


nifes holmen

Foto: Eivind Senneset/HI

Fotograf: Eivind Senneset/HI

Studiar viser ein samanheng mellom sjømat i kosthaldet og redusert risiko for overvekt, diabetes og hjarte- og karsjukdom. Det er samtidig vanskeleg å seie sikkert at A fører til B i dette komplekse spørsmålet.

HI-041754.jpg

Sjømat og graviditet

Sjømat er kjelde til ei rekke næringsstoff som er viktige for fosterutviklinga i svangerskapet. I eit vanleg norsk kosthald, er sjømat kjelde til jod, marint omega-3, vitamin D og selen.

Laksemiddag i form_helgeskodvin_nifes_001.jpg

Kan redusere risikoen for hjarte- og karsjukdommar

Store observasjonsstudiar viser ein samanheng mellom inntak av sjømat og redusert risiko for hjarte- og karsjukdomar.

C:\Users\a22898\Desktop\Bilder\Røkelaks Eivind Senneset.JPG

Sjømat og vekt

Studiar tyder på at sjømat i kosthaldet kan motverke overvekt og diabetes, men ein klar årsakssamanheng er ikkje påvist.