Gå til hovedinnhold

Tema: Tips for godt teinevett


smilende kvinne med stor hummerteine foran seg

Forskningsteknikar Lene Christensen røkter teina kvar dag klokka 12, på kaia ved forskingsstasjonen vår i Flødevigen, Arendal. 

Fotograf: Christine Fagerbakke / HI

Gode tips for godt teinevett. Slik reduserer vi risikoen for tap av fiskeredskap.

Havforskningsinstittutet (HI) har forsket på omfang, konsekvenser og ryddemetoder for spøkelsesfiske i flere år.  Vi forsker også på fangstteknologi. 

Underveis har vi erfart og dokumentert gode fremgangsmåter for fiske, slik at man reduserer risikoen for å miste fiskeredskap. 

Her presenterer vi våre tips for «sunt og godt teinevett». 

Vi minner om at det er Fiskeridirektoratet som forvalter regelverk, og alle som fisker må sette seg inn i gjeldende regler. 
 

1. Gjør klart redskapet  

For å unngå tap av fiskeredskap, er det viktig med en grundig klargjøring av utstyret. 

Gå over alle taufester, sjekke at det ikke er slitasje og at tauendene sitter godt. Videre må det være tilstrekkelig vekt i teina, særlig når du fisker i væreksponerte områder med mye strøm.

a) Teina må ha nok vekt til at den står stødig på bunnen og ikke driver av gårde med strøm og bølger. Har du ei lett teine, bør du sette inn mer vekt (stein/lodd bindes fast inne i teinen) slik at du er trygg på at den ligger godt på bunnen.

b) Monter råtnetråd av bomull i teina. Ulike lovbestemte krav om dette finner du hos Fiskeridirektoratet. 

c) Bruk uskadet tau av god kvalitet og av passe dimensjon (8-10 mm passer i de fleste tilfellene).

d) Ha godt synlige blåser med klare farger. Bruk blåser som er laget for fiske. Unngå bruk av plastkanner o.l. Notkork med minst 2kg oppdrift er et bra alternativ.

e) Skriv navn, adresse og gjerne telefonnummer på blåsa og på selve redskapen. Mer informasjon om krav til merking av redskap finner du hos Fiskeridirektoratet.

f) Ha flytetau på de nederste 5-7 meterne av teinetauet. Deretter synketau opp til blåsen. Flytetauet nederst reduserer faren for at tauet vikler seg fast på bunnen. Alternativt kan det monteres en liten notkork (mer enn 200 g oppdrift) 5 til 7 meter opp på teinetauet.

g) Skal du fiske i strøm- og værutsatte områder, så fest et ca. 5 meter langt synketau 1,5 meter under hovedblåsen. I enden av dette tauet festes det en ekstra blåse. Dette sikrer at du finner redskapen selv i sterk strøm. Blir en blåse tapt, så er det fortsatt en igjen. NB: Ha godt med vekt i teina.

2. Setting av redskap

a) I ytre kystområder kan det tidvis være svært sterk strøm. I kombinasjon med uvær øker dette faren for redskapstap.Hvis du ikke er en erfaren fisker, så sett redskapen din på mer beskyttede lokaliteter.

b) Sjekk værmeldingen. Hvis det er meldt mye vind og bølger de neste dagene, sett teinene lengre inn i mer beskyttet farvann. Jo lengre tid fra setting til trekking, desto mer beskyttet bør du sette redskapen.

c) Unngå å sette teinene i farleder og der det er mye båttrafikk. Teiner blir ofte mistet ved at andre kjører på dem og kutter tauet.

d) Følg med på dybden. Dybden må ikke være mer enn ca. 2/3 av taulengden fra teine til blåse. Vær obs på bratte skrenter. Setter du teinen der det er bratt eller i ukjent terreng, så hold i tauet helt til du kjenner at teina ligger godt og stabilt på bunnen.

e) Har du GPS, så merk av hvor redskapen er satt. Da blir det mye lettere å søke hvis uhellet skulle være ute.

3. Trekking og eventuell berging av redskap

a) Jo lenger redskapen står ute, jo større er sannsynligheten for at den går tapt. Sjekk og trekk derfor redskapen regelmessig. Det er lovbestemte minimumskrav for hvor ofte man skal se til redskapen. Dette finner du hos Fiskeridirektoratet. 

Selv om man har tatt sine forholdsregler kan fiskeredskapet likevel mistes:

b) Ha en soknekrok med langt tau om bord. Å sokne etter redskap krever litt øvelse, men det er bare å komme i gang. Soknekrok kan kjøpes i mange fiskeutstyrsforretninger.

c) Finner du ikke igjen redskapen, bør den rapporteres inn. Dette kan gjøres gjennom Fiskeridirektoratets app «Fritidsfiskeappen». Ved å rapportere inn tapet, er det større sjans for at den vil bli berget av andre, som dykkere. Når det nå er krav om merking av redskapen, er det også større sjanse for at du får den tilbake.