Gå til hovedinnhold

Seminar: Haltende helse gir ingen lakselykke


Firedelt bilde med fisk til venstre, så én lakselus, en stim med småfisk, og en oppdrettstasjon til slutt
Dato 23. september 2024 11:00 - 14:00
Sted Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Nettside Påmelding til fysisk deltakelse (frist 08.09.2024)

Hva kan vi gjøre for å få kontroll på helse- og velferdssituasjonen til oppdrettslaksen? Og hva er egentlig problemet til rensefisk?

Logo for partnersamarbeid

Den siste tiden har mange medieoppslag vist hvor dårlig det står til med en del oppdrettsfisk. Årsakene til problemene er ulike og sammensatte. Kan kombinasjonen av erkjennelse av problemene og mer kunnskap bidra til en forbedring? 

Alt dette får du høre om når Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arrangerer gratis seminar under Forskningsdagene i Oslo.

Det blir enkel servering, derfor ønsker vi at alle som vil delta fysisk melder seg på. Det blir også mulig å følge presentasjonene digitalt, da skal du ikke melde deg på – streaminglenke vil bli lagt ut på Veterinærinstituttets og Havforskningsinstituttets hjemmesider.   

Program (forbehold om endringer): 

11:00 – 11:05: Velkommen
11:05 – 11:15: G-punktet for laks? Om forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet
11:17 – 11:30: Regjeringens nye dyrevelferdsmelding v/Nina Vinje, Nærings- og fiskeridepartementet
11:30 – 11:43: Smått men godt- om settefiskens helse og velferdsutfordringer v/Siri Gåsnes, Veterinærinstituttet
11:43 – 11:56: Hjertevarme hos regnbueørret – hva skjer når den avluses i varmt vann v/Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet
11:56 – 12:10: Sykdom hos laks, lam og lekmann – hva får man ut av å sammenlikne velferdspåvirkninger mellom arter? v/Stine Gismervik, Veterinærinstituttet 

12:10 - 12:40: Pause med lett bevertning 

12:40 – 12:53: Når det virkelig gjeller – økt gjelleutfordring krever økt fokus v/Mona Gjessing, Veterinærinstituttet
12:53 – 13:05: Med øye for velferd v/Sofie Remø, Havforskningsinstituttet
13:06 – 13:18: Hva er det rensefisken sliter med? v/Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet
13:19 – 13:30: Verdibørsen – om helseøkonomi i fiskeoppdrett v/Cecilie Walde, Veterinærinstituttet
13:30 – 13:55: Debatt
13:55 – 14:00: Avrunding

Velkommen!