Gå til hovedinnhold

Rosendalsveko 2024


foto av folk som mingler på en kai
Fotograf: Bente Kjøllesdal
Dato 05. august 2024 - 06. august 2024 08:30 - 14:25
Sted Folgefonnsenteret, Rosendal
Nettside Rosendalsveko 2024

Hovudoverskrifta for Rosendalsveko 2024 er klima, risiko og beredskap.

For femte år på rad, samlar Rosendalsveko styresmakter, politikarar, næringsliv, samfunnsliv og kunnskapsinstitusjonar til gode samtalar. 

Måndag 5. august:

08:30 – 08:45: Kaffi og registrering

08:45 – 09:15: Velkomst ved Vegard Bjørnevik (ordførar i Kvinnherad) Thea Vaage (styreleiar Folgefonnsenteret), Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet) og Margareth Hagen (rektor UiB)

09:15 – 10:30: Klima og natur i ei turbulent verd

 • Rekordvarme og ektremvêr – korleis går det eigentleg med klimamåla? Tore Furevik (administrerande direktør Nansensenteret)

Panelsamtale med ungdommen: Korleis opplevest klimakampen i ei turbulent verd? Med Tore Furevik (Nansensenteret), Marie Jacobsen (Om i morgen), Tuva Brady Normanseth (studentparlamentet ved UiB), Oscar Dos Santos Helleberg Kvalsvik (student /studentpolitiker), Matilla Berger (Legenes klimaaksjon).
Moderert av Frøy Gudbrandsen (VG)

10:30 – 11:00: Kaffipause

11:00 – 12:30: Klima og ekstremvêr

 • Spor frå Voss: Kva kan 11 meter med sediment frå Vangsvatnet fortelje oss om flaumar og klima? Pål Ringkøb Nielsen (Førsteamanuensis, Institutt for Geologi, UiB)
 • Kva er det våtaste vêret? Kjersti Konstali (postdok ved Geofysisk institutt, UiB)
 • Kva er siste nytt frå forskinga på Folgefonna? Jarle Børve Sleire (PhD-student ved Institutt for Geovitenskap ved UiB)

12:30 – 13:30: Lunsj

13:30 – 15:00: Klimarisiko og naturbaserte løysingar

 • På lag med naturen. Siri Haugum (Lyngheisenteret)
 • Klimarisiko. Brigt Samdal (direktør for Skred- og vassdragsavdelinga, NVE)

Panlesamtale med Linda Merkesdal (AP), Terje Halleland (Frp), Une Bastholm (MDG), Hans Inge Myrvold (Sp), Marthe Hammer (SV).
Moderert av Natalia Golis (Terravera).

15:00 – 15:30: Kaffipause

15:30 – 16:30: Ektremvêr og beredskap

 • Refleksjonar om klimarisiko. Carlo Aall (professor ved Vestlandsforskning)

Panelsamtale med ordførarar: Mette Heidi Ekrem (Etne kommune), Vegard Bjørnevik (Kvinnherad kommune), Stian Jean Opedal Davis (fylkesvaraordførar, VLFK)

17:00 – 19:00: Uteaktivitetar

20:00 – 22:00: Middag i Ridderstuen på Baroniet i Rosendal

Tysdag 6. august

08:00 – 08:30: Kaffi

08:30 – 09:30: Korleis står det til med fjordane våre?

 • Innleiing om klimaendringar, miljøtilstand og påverknad i fjordar. Mari Myksvoll (forskningssjef ved Havforskingsinstituttet/Bjerknessenteret)
 • Overvakingsprogram for Hardangerfjorden. Kjell Kvingedal (miljødirektør, Statsforvaltaren)
 • Er sjømaten trygg i fjordane? Sylvia Frantzen (forskar, Havforskingsintituttet)
 • Er lukka havbruksanlegg med oppsamling av slam ei løysing? Sondre Eide (Eide havbruk)

Panelsamtale med innleiarane moderert av Geir Lasse Taranger (forskingsdirektør, Havforskningsintituttet)

09:30 – 09:50: Kaffipause

09:50 – 10:50: Vestlandet som føregangsregion

 • Innlegg av Bård Sandal (VFK) og Aslak Sverdrup (Innovasjon Norge) med påfølgande panelsamtale.

Panelsamtale med Bård Sandal (avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon, Vestland fylkeskommune), Aslak Sverdrup (regionsdirektør, Innovasjon Norge), Stian Jean Opedal Davis (fylkesvaraordfører, Vestland fylkeskommune).
Moderert av Espen Børhaug (Bergen Næringsråd)

10:50 – 11:50: Vestlandske vegval – korleis lagar vi eit robust og berekraftig samfunn?

 • Innlegg ved Thea Gregersen (forsker, NORCE)
 • Kva rolle har styresmakter, byar og bedrifter for å nå dei globale klimamåla? Yann Robiou Du Pont (forskar ved Universitetet i Utrecht, Marie Curie-fellow)

11:50 – 12:40: Lunsj på kaia

12:40 – 14:00: Framtidas turisme i Hardangerregionen. 

 • Berekraftig reiseliv. Anna Maria Urbaniak-Brekke og Carlo Aal (Vestlandsforskning)
 • Verdsett turistane Hardanger på rett måte? Peter Haugan (fagdirektør HI, leiar ekspertgruppa for Havpanelet)

Panelsamtale med Vegard Bjørnevik (ordførar i Kvinnherad), Timo Knoch (ordførar i Eidfjord), og Peter Haugan.
Moderert av Håvard Sætrevik, redaktør i Grenda.

14:00: Oppsummering og vegen vidare

14:25: Avreise snøggbåt til Bergen

 

Billettar kan du sikre deg her.

Med atterhald om endringar. Oppdatert program, praktisk info og billettar: www.folgefonnsenteret.no.

Programkomiteen: Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB/Bjerknes), Jostein Bakke (UiB/Bjerknes), Charlotte G. Krafft (Energiomstilling Vest), Geir Lasse Taranger (HI), Ingvard Havnen og Una Kolle (Folgefonnsenteret).