Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for Barentshavet med fagseminar


Skreifangst
Dato 21. juni 2024 12:00 - 13:30
Sted Kystens Hus, Tromsø

I forbindelse med at det tredje bilaterale kvoterådet for Barentshavet legges frem, ønsker Havforskningsinstituttet å invitere samarbeidspartnere, næring og andre interesserte til å være til stede når årets kvoteråd for skrei, hyse, blåkveite og uer presenteres.  

Etter fremleggelsen blir det fagseminar med statssekretær for fiskeri- og havministeren, Kristina Sigurdsdottir Hansen, samt representanter fra HI og næringen.

Meld deg på her: Kvoteråd 21.juni

Program

Del 1: Årets kvoteråd for delte bestander i Barentshavet legges frem (strømmes på hi.no)

12.00 Velkommen ved forskningsdirektør Geir Huse, HI.

12.05 Bilaterale kvoteråd for nordøstarktisk torsk (skrei), hyse, blåkveite og snabeluer, presenteres av HI-forsker Bjarte Bogstad.  

12.15 – 12.25 Spørsmål og kommentarer fra salen.

Del 2: Fagseminar og dialog

12.30-13.30

Innlegg:

  • Innledning ved statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)
  • Norsk-russisk forskningssamarbeid i en ny tid: Prosessen frem mot bilaterale råd, erfaringer og status for i dag v/forskningsdirektør Geir Huse.
  • Økosystemet i Barentshavet i dag, en orientering v/forskningsprogramleder Maria Fossheim.
  • Hvordan dette ser ut fra fiskeriorganisasjonenes perspektiv
    • Norges Fiskarlag, rådgiver Trude Knutsen
    • Råfisklaget, daglig leder Svein Ove Haugland

Åpent for spørsmål og innspill fra publikum.

Ordstyrer: Vibeke Lund Pettersen, kommunikasjonsrådgiver HI