Gå til hovedinnhold

CRIMAC-workshop om databehandlingsmetoder for plankton- og fiskeriakustikkdata


Foto av en fjord med forskingsfartøy og liten båt-liknende drone i forgrunnen, i en fjord.

Forskerne tester Kongsberg-sounderen "Brage" i tospann med FF "Kristine Bonnevie" på jakt etter brisling i Hardangerfjorden.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
Dato 26. september 2024 - 27. september 2024 10:00 - 12:30
Sted Havforskningsinstituttet Møterom Vågen, Nykirkekaien 1 og på Teams
Nettside CRIMAC

Vi ønsker partnere i CRIMAC og inviterte gjester velkomne til workshop om databehandlingsmetoder for store mengder plankton- og fiskeriakustikkdata. 

Mål

Akustiske data samles inn fra en rekke plattformer og formål, noe som fører til en økning i datavolumet. I tillegg er historiske data fra år med datainnsamling nå mer tilgjengelige for analyse. I begge scenariene er tradisjonelle manuelle databehandlingsmetoder utfordrende da de ikke skalerer godt. Workshopen vil dekke både brukstilfeller der store mengder data samles inn og de teknologiske og logistiske løsningene for behandling og analyse av dataene. 

Målet med workshopen er å undersøke beste praksis for behandling av store data innen fiskeriakustikk, å identifisere dagens flaskehalser, og å skrive en sammendragsrapport med veiledning for samfunnet.

Tilnærming

Den første delen av workshopen vil fokusere på tilfeller der vi har samlet inn eller planlegger å samle inn store mengder akustiske data, hva målene er for datainnsamlingen, hvordan databehandlingen utføres for tiden og utfordringene brukerne står overfor.

Den andre delen av workshopen vil fokusere på teknologiske løsninger for arbeid med stordata og hvordan disse teknologiene kan brukes på fiskeriakustikkdata.

Foreløpig program – dag 1

10:00-10:15 Dørene åpner og morgenkaffe
10:15-10:45 Velkommen og introduksjoner
Velkomsttale, introduksjon til CRIMAC SFI (www.crimac.no), og plan for dagen (Nils Olav Handegard, Havforskningsinstituttet)

10:45-11:30 Bruksområder
Introduksjon av deltakere

11:30-12:30 Lunsj

12:30-14:00 Bruksområder/databehandlingsteknikker 
Introduksjon av deltakere

14:15-14:45 Kort pause
14:45-16:00 Databehandlingsteknikker 
Introduksjon av deltakere

19:00 Middag

Foreløpig program – dag 2

08:30-09:00 Dørene åpner og morgenkaffe
09:00-11:30 Diskusjon og oppsummering

11:30-12:30 Lunsj

12:30 Avslutning av møte

Påmelding

Lenke for påmelding

  • For å bidra med presentasjoner: Påmelding innen 1. september 2024 eller til plassene er fylt.
  • For personlig oppmøte: Påmelding innen 15. september eller til plassene er fylt.
  • For elektronisk oppmøte: Registrering innen 15. september