Gå til hovedinnhold

Mari Skuggedal Myksvoll

20240314 Mari Skuggedal Myksvoll web DSC 5913
Forskningssjef
Telefon: 97196500
Avdeling: Program

Programleder for Miljøeffekter av akvakultur

Co-leder for Hazards gruppen ved Bjerknessenteret for klimaforskning

Professor II ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Arbeidsområde

 • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
 • Spredning av lakselus og miljøvirkning av havbruk
 • Effekter av klima i fjordene og på kysttorskbestander, deriblant endringer i elveavrenning som følge av kraftverksutbygging.
Jeg er utdannet fysisk oseanograf og har fokusert på dynamikk i fjord og kystområder. Jeg har flere års erfaring med numerisk havmodellering og spredningsmodellering, av blant annet fiskeegg, larver og lakselus. Disse verktøyene har jeg brukt for eksempel til å studere fysisk-biologiske koblinger. Nå jobber jeg med miljøvirkninger av havbruk med hovedfokus på lakselus og utvikling av modellverktøy til bruk i forvaltningen.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

 • 2024-         Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
 • 2023-         Professor II, Geofysisk Institutt, UiB
 • 2020-2023 Førsteamanuensis II, Geofysisk Institutt, UiB
 • 2015-2023 Forsker, Havforskningsinstituttet
 • 2012-2014 Postdoktor, Havforskningsinstituttet
 • 2009-2011 Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

 • 2012 Ph.D Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen
 • 2008 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Coastal alterations influence deep water renewal in Norwegian sill fjords

Ingrid A. Johnsen, Harald Ole Loeng, Mari Skuggedal Myksvoll
Estuarine, Coastal and Shelf Science
2023

Key physical processes and their model representation for projecting climate impacts on subarctic Atlantic net primary production: A synthesis

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Britt Sandø, Jerry Tjiputra, Annette Samuelsen, Veli Caglar Yumruktepe, Camille Li, Erik Askov Mousing, Joao Horta Bettencourt, Geir Ottersen
Progress in Oceanography 217
2023

Key physical processes and their model representation for projecting climate impacts on subarctic Atlantic net primary production: A synthesis

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Britt Sandø, Jerry Tjiputra, Annette Samuelsen, Veli Caglar Yumruktepe, Camille Li, Erik Askov Mousing, Joao P.H. Bettencourt, Geir Ottersen
Progress in Oceanography 217
2023

Latitudinally distinct stocks of Atlantic cod face fundamentally different biophysical challenges under on-going climate change

Olav Sigurd Kjesbu, Maud Alix, Anne Britt Sandø, Espen Strand, Peter J. Wright, David G. Johns, Anders Thorsen, C. Tara Marshall, Kjell Gunnar Bakkeplass, Frode Bendiksen Vikebø, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Bridie Jean Marie Allan, Maria Fossheim, Jan Erik Stiansen, Geir Huse, Svein Sundby
Fish and Fisheries p. 1-24
2022

Attraction of cod Gadus morhua from coastal spawning grounds to salmon farms

Jon Egil Skjæraasen, Ørjan Karlsen, Øystein Ole Gahr Langangen, Sonnich Meier, Katherine Mary Dunlop, Terje van der Meeren, Nigel B. Keeley, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Even Moland, Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Raymond Bannister, Esben Moland Olsen
Aquaculture Environment Interactions 14 p. 229-242
2021

Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic

Olav Sigurd Kjesbu, Svein Sundby, Anne Britt Sandø, Maud Alix, Solfrid Sætre Hjøllo, Maik Tiedemann, Mette Skern-Mauritzen, Claudia Junge, Maria Fossheim, Cecilie Broms, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Kjell Harald Nedreaas, Elena Eriksen, Hannes Höffle, Ann Merete Hjelset, Cecilie Kvamme, Yves Reecht, Halvor Knutsen, Asgeir Aglen, Ole Thomas Albert, Erik Berg, Bjarte Bogstad, Caroline Durif, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Åge Sigurd Høines, Carsten Hvingel, Edda Johannesen, Espen Johnsen, Even Moland, Mari Skuggedal Myksvoll, Leif Nøttestad, Erik Joel Steinar Olsen, Georg Skaret, Jon Egil Skjæraasen, Aril Slotte, Arved Staby, Erling Kåre Stenevik, Jan Erik Stiansen, Martina H. Stiasny, Jan Henry Sundet, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Huse
Fish and Fisheries 23 p. 601-615
2021

Linking dispersal connectivity to population structure and management boundaries for saithe in the Northeast Atlantic

Mari Skuggedal Myksvoll, Jennifer Ann Devine, Maria Quintela, Audrey J. Geffen, Richard David Marriott Nash, Anne Dagrun Sandvik, Francois Besnier, Atal Saha, Geir Dahle, Eeva Jansson, Kjell Harald Nedreaas, Torild Johansen
Marine Ecology Progress Series 680 p. 177-191
2021

Modelling chemical releases from fish farms: impact zones, dissolution time, and exposure probability

Pål Næverlid Sævik, Ann-Lisbeth Agnalt, Ole Bent Samuelsen, Mari Skuggedal Myksvoll
ICES Journal of Marine Science 79 p. 22-33
2021

Impact of salmon farming on Atlantic cod spatio-temporal reproductive dynamics

Jon Egil Skjæraasen, Ørjan Karlsen, Øystein Ole Gahr Langangen, Terje van der Meeren, Nigel B. Keeley, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Even Moland, Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Raymond Bannister, Esben Moland Olsen
Aquaculture Environment Interactions 13 p. 399-412
2021

The making of a genetic cline: introgression of oceanic genes into coastal cod populations in the Northeast Atlantic

Per Erik Jorde, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Bjørghild Breistein Seliussen, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Dahle, Asgeir Aglen, Torild Johansen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 78 p. 958-968
2021

The development of a sustainability assessment indicator and its response to management changes as derived from salmon lice dispersal modelling

Anne Dagrun Sandvik, Samantha Bui, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Ørjan Karlsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Ingrid Askeland Johnsen
ICES Journal of Marine Science
2020

Impact of variable physical conditions and future increased aquaculture production on lice infestation pressure and its sustainability in Norway

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid A. Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen
Aquaculture Environment Interactions 12 p. 193-204
2020

Impact of variable physical conditions and future increased aquaculture production on lice infestation pressure and its sustainability in Norway

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen
Aquaculture Environment Interactions 12 p. 193-204
2020

Prediction of salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord

Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Pål Næverlid Sævik, Morten D. Skogen
ICES Journal of Marine Science 77 p. 746-756
2020

Impact of thermoclines on the vertical distribution of salmon lice larvae

Thomas Crosbie, Daniel William Wright, Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Mari Skuggedal Myksvoll, Timothy Dempster
Aquaculture Environment Interactions 12 p. 1-10
2018

Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord

Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn
ICES Journal of Marine Science 75 p. 1733-1747
2018

Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik
PLOS ONE 13
2016

Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution

Hanno Sandvik, Robert T Barrett, Kjell E Erikstad, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Nigel Gilles Yoccoz, Tycho Anker-Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Tone Reiertsen, Jofrid Skardhamar, Mette Skern-Mauritzen, Geir Helge Systad
Nature Communications 7
2016

Toward a model-based prediction system for salmon lice infestation pressure

Anne Dagrun Sandvik, Pål Arne Bjørn, Bjørn Ådlandsvik, Lars Asplin, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Morten D. Skogen
Aquaculture Environment Interactions 8 p. 527-542
2015

The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability

Robert Barrett, Kjell E Erikstad, Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Susi Jenni-Eiermann, Ditte Lyngbo Kristensen, Truls Moum, Tone Reiertsen, Frode Bendiksen Vikebø
Ecology and Evolution 5 p. 1306-1317
2014

Commercial Arctic shipping through the Northeast Passage: routes, resources, governance, technology, and infrastructure

Albert Buixadé Farré, Scott R. Stephenson, Linling Chen, Michael Czub, Ying Dai, Denis Demchev, Yaroslav Efimov, Piotr Graczyk, Henrik Grythe, Kathrin Keil, Niku Kivekäs, Naresh Kumar, Nengye Liu, Igor Matelenok, Mari Skuggedal Myksvoll, Derek O'Leary, Julia Olsen, Sachin Pavithran.A.P., Edward Petersen, Andreas Raspotnik, Ivan Ryzhov, Jan Jakub Solski, Lingling Suo, Caroline Troein, Vilena Valeeva, Jaap van Rijckevorsel, Jonathan Wighting
Polar Geography 37 p. 298-324
2014

The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming

Hanno Sandvik, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
Climate Research (CR) 60 p. 91-102
2014

Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
ICES Journal of Marine Science 71 p. 943-956
2014

Modelling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian coastal cod subpopulations

Mari Skuggedal Myksvoll, Kyung Mi Jung, Jon Albretsen, Svein Sundby
ICES Journal of Marine Science 71 p. 957-969
2013

Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
PLOS ONE 8 p. 1-9
2012

Importance of high resolution wind forcing on eddy activity and particle dispersion in a Norwegian fjord

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Svein Sundby
Estuarine, Coastal and Shelf Science 113 p. 293-304
2011

Retention of Coastal Cod Eggs in a Fjord Caused by Interactions between Egg Buoyancy and Circulation Pattern

Mari Skuggedal Myksvoll, Svein Sundby, Bjørn Ådlandsvik, Frode Bendiksen Vikebø
Marine and Coastal Fisheries 3 p. 279-294

Annet tidsskriftbidrag

2023

Sommarens varsku om maktrelasjonar krev handling

Nils Hallvard Korsvoll, Nora Elise Hesby Mathé, Mari Skuggedal Myksvoll
Khrono.no
2022

Vannkraft visker ut årstidene I fjordene

Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø
Bergens Tidende, Debattsider
2021

Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag

Kjersti Lohne, Nora Elise Hesby Mathé, Mari Skuggedal Myksvoll, Hilde Reinertsen
Khrono.no
2014

Må forske for nye skipsrute

Julia Olsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jan Jakub Solski
Avisa Nordland
2013

Verdens mest sårbare fødestue og barnehage?

Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
Ytring : NRK

Faglige foredrag

2024

Fjorden og havet snakker sammen – om vannutskiftning og klimaendringer i fjorder

Torunn Sandven Sagen, Lars Asplin, Elin Maria K. Darelius, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen
2023

Norwegian fjords as microcosms for examining deep-sea ecosystem responses to climate change and cumulative human stressors

Natalya Gallo, Mari Skuggedal Myksvoll, Martine Røysted Solås, Arild Folkvord, Arved Staby, Lisa A. Levin, Francesco Saltalamacchia, Shuang Gao, Joao P.H. Bettencourt, Karin E Limburg, Elin Maria K. Darelius, Anne Gro Vea Salvanes
2023

The 2021 Deep-Water Renewal Event in Masfjorden

Torunn Sandven Sagen, Lars Asplin, Elin Maria K. Darelius, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2023

Deep-water renewal in sill fjords: investigating the 2021 event in Masfjorden

Torunn Sandven Sagen, Lars Asplin, Elin Maria K. Darelius, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen
2022

Fjorder i endring

Myksvoll, Mari Skuggedal
2022

Hva betyr klima for vannutskiftning?

Mari Skuggedal Myksvoll, Elin Maria K. Darelius, Torunn Sandven Sagen, Natalya Gallo, Anne Gro Vea Salvanes, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin
2022

Norwegian fjords and climate change

Mari Skuggedal Myksvoll, Elin Maria K. Darelius, Torunn Sandven Sagen, Natalya Gallo, Anne Gro Vea Salvanes, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin
2022

PhD project: Deep-water Renewal in Norwegian Sill Fjords

Torunn Sandven Sagen, Elin Maria K. Darelius, Mari Skuggedal Myksvoll
2021

Norwegian fjords and climate change

Elin Maria K. Darelius, Bjørg Risebrobakken, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Gro Vea Salvanes, Stijn De Schepper, Harald Sodemann
2020

Impact zones around Norwegian fish farms from release of bath treatment chemicals

Pål Næverlid Sævik, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Mari Skuggedal Myksvoll
2020

Spredning av lakselus - klima og bærekraftig vekst i norsk havbruk

Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin, Morten D. Skogen, Jon Albretsen, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Pål Næverlid Sævik, Sussie Dalvin, Rasmus Skern
2019

Oceanic drift of plankton

Myksvoll, Mari Skuggedal
2019

Climate vulnerability assessments ‒ a mechanistic approach.

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Espen Strand, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Bridie Jean Marie Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - viktige leveranser fra MET

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Bjørn Ådlandsvik, Morten D. Skogen, Jofrid Skardhamar
2018

Trafikklyssystemet - bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Morten D. Skogen, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen
2018

Mechanisms behind changes in Northeast Atlantic cod stocks during climate warming

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Ottersen, Bridie A. Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Interaksjoner mellom lakseoppdrett og gyteområder for torsk (ICOD-prosjektet)

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Interaksjoner mellom lakseoppdrett og gyteområder for torsk (ICOD-prosjektet).

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Climate vulnerability of marine fish, response traits and mechanisms

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Morten D. Skogen, Bridie Jean Marie Allan, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Salmon lice as an environmental indicator for managment of Norwegian salmon farming

Bjørn Olav Kvamme, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Sussie Dalvin, Kristine Marit Schrøder Elvik, Ingrid Askeland Johnsen, Rune Nilsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Rasmus Skern-Mauritzen, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Bjørn Ådlandsvik, Ørjan Karlsen
2018

Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds (ICOD prosjektet).

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Fjord, kyst og bærekraft

Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin
2018

Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik
2018

Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik
2018

Lakselusovervåking – en kombinasjon av tradisjonelle fangstmetoder og hydrodynamiske modeller

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen
2018

Flere verter – færre parasitter? Er det mulig med dagens sjøbaserte merdoppdrett?

Mari Skuggedal Myksvoll, Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Francisca Samsing, Tim Dempster
2018

Hva hindrer vekst i røde områder?

Mari Skuggedal Myksvoll, Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Francisca Samsing, Tim Dempster
2018

The importance of current and environmental variability for dispersion of water borne pathogens along the Norwegian coast

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar
2018

Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds.

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Modelled salmon lice dispersion and infestation between farms in a sub-arctic fjord system

Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn
2017

Havforskningsinsituttet sin beregning av smittepress fra lakselus - modellert tetthet kalibrert mot data fra smoltbur

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik
2017

Operasjonell lusevarsling og kartlegging av områder med forhøyet smittepress

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Morten D. Skogen, Bjørn Ådlandsvik
2017

Trafikklysmodellen og kunnskapsgrunnlaget

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Pål Arne Bjørn, Morten D. Skogen, Jofrid Skardhamar, Ørjan Karlsen
2017

Differences between early stages of Northeast Arctic cod and Norwegian coastal cod

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Jobbmuligheter ved Havforskningsinstituttet

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Oseanografi og klima fram mot 2050

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Fjord, kyst og bærekraft

Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin
2017

Trafikklyssystemet - og veien videre

Ørjan Karlsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtual Salmon Smolt Model

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen
2017

Modelling salmon lice dispersion

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

Modelling lice pressure in Norway

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

An operational lice assessment for Norwegian coastal waters

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2016

HI modellen: Presentasjon av modell og prediksjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Jofrid Skardhamar, Morten D. Skogen
2016

Timing of reproducton in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sébastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Robert T Barrett, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2016

Hydrodynamical dispersion model for salmon lice

Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar
2016

Drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution

Hanno Sandvik, Robert T Barrett, Kjell E Erikstad, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Nigel Gilles Yoccoz, Tycho Anker-Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Tone Reiertsen, Jofrid Skardhamar, Mette Skern-Mauritzen, Geir Helge Systad
2016

ICOD, Interactions of aquaculture with cod spawning grounds

Terje van der Meeren, Raymond Bannister, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll
2016

Breeding success in Atlantic puffins at Hjelmsøya, northern Norway: effects of food availability and climate variation.

Åshild Idsøe, John-Arvid Grytnes, Mari Skuggedal Myksvoll, Michel d. S. Mesquita, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Helge Rødli Systad
2016

Gyter torsk nær oppdrettsanlegg?

Mari Skuggedal Myksvoll, Raymond Bannister, Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen
2016

My Way

Myksvoll, Mari Skuggedal
2016

Bruk av smittekart for vurdering av status 2015-2016 for sjøørret/sjørøye innen produksjonsområdene.

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Rune Nilsen, Ørjan Karlsen
2016

Modeller i kystsonen. Hva trenger vi av nye modeller og infrastruktur for å dekke forsknings- og overvåkningsbehovet på kysten?

Mari Skuggedal Myksvoll, Jan Erik Stiansen
2016

HI modellen: Presentasjon av modell og predikasjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik, Pål Arne Bjørn, Morten D. Skogen
2016

Modell for risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen
2015

Modellert larvedrift avdekker årsakssammenheng mellom klimavariasjoner og sjøfugl

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert T Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2015

Spredning av patogener i fjord- og kystområder

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar
2014

Towards an assessment of regional salmon lice infection pressure

Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Rosa Maria Serra-Llinares, Ulf Lindstrøm
2014

Fjordmiljøet styrer skjebnen til torskeeggene – om miljøendringer forårsaket av kraftverksutbygging

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
2014

Impacts of climate on recruitment in an arctic seabird population

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Sammenhengen mellom klimavariasjoner, torsk og sjøfugl

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – impacts of physical-biological factors during egg stages

Myksvoll, Mari Skuggedal
2014

Drift av fiskelarver og interaksjoner mellom fiskebestander og sjøfugldynamikk

Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad
2014

Fra larvedrift til bestandsendringer - interaksjoner mellom fiskelarver og sjøfugl

Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad
2014

Melting of ice shelves on Greenland

Lars Asplin, William Paul Budgell, Mari Skuggedal Myksvoll
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

The role of ocean warming in the decline of kittiwakes in Norway

Hanno Sandvik, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
2013

Development of oceanographic models. How to find the regional sea lice infestation pressure?

Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Ulf Lindstrøm
2013

The density gradient column - Measuring the specific gravity of fish eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Svein Sundby
2013

Lomvi og torskelarver (Common Guillemots and cod larvae)

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2013

Klimaendringer i kyst- og fjordstrøk - effekter på kystnært fiske og havbruk

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Strømmende data - en forskningsressurs for skolen

Myksvoll, Mari Skuggedal
2013

Modellering av klimavariasjoner og larvedrift nær en sjøfuglkoloni

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2013

Ecosystem, fishing and oil exploration – competition for the same ocean areas

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2013

Ny kunnskap om Lofoten – VesterålenResultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2013

Kunnskapsinnhenting Lofoten-Vesterålen-TromsKILO-rapporten

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2013

Ny kunnskap om Lofoten – Vesterålen.Resultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2013

Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje

Hanno Sandvik, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
2012

Physical-biological interactions and fish recruitment mechanisms in Eastern Boundary Upwelling Ecosystems

Myksvoll, Mari Skuggedal
2012

Climate effects on fjord populations of cod - caused by variations in river runoff

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Svein Sundby
2012

Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
2012

Modeling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian Coastal cod subpopulations

Mari Skuggedal Myksvoll, Kyung Mi Jung, Jon Albretsen, Svein Sundby
2010

Influence of high resolution wind forcing on circulation in a fjord system - Porsangerfjorden

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik
2010

Climate effects on the recruitment of coastal cod

Myksvoll, Mari Skuggedal

Poster

2023

The 2021 Deep-Water Renewal Event in Masfjorden

Torunn Sandven Sagen, Lars Asplin, Elin Maria K. Darelius, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2022

FJO2RD: Physical Factors Affecting Oxygen Concentrations in Norwegian Sill Fjords

Torunn Sandven Sagen, Elin Maria K. Darelius, Mari Skuggedal Myksvoll
2022

NorKyst800 - a current model covering Norway

Lars Asplin, Mari Skuggedal Myksvoll
2018

Lack of synchrony between seabird breeding phenology at two colonies in the Norwegian and Barents Seas

Zofia Burr, Tycho Anker-Nilssen, Kjell E Erikstad, Sébastien Descamps, Robert Barrett, Tone Reiertsen, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Mari Skuggedal Myksvoll, Michel d. S. Mesquita, Frode Bendiksen Vikebø, Øystein Varpe
2017

Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sebastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Robert T Barrett, Mari Skuggedal Myksvoll, Børge Moe, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2016

Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship.

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sébastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Robert T Barrett, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2014

Impacts of climate variability on recruitment in an arctic seabird population

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Modeling advection of herring larvae and assessing selective grazing by seabirds

Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Tycho Anker-Nilssen
2012

The influence area of salmon lice copepodids from fish farms in a north Norwegian fjord

Ingrid Askeland Johnsen, hanna adina svedberg, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
2012

Modeling a Norwegian fjord with high resolution wind forcing

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby

Rapporter og avhandlinger

2022

Vurdering av heterogenitet i lakselusindusert villfiskdødelighet innen produksjonsområder i 2020 og 2021

Leif Christian Stige, Ingrid Helene Ellingsen, Bengt Finstad, Ørjan Karlsen, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Frank Nilsen, Harald Sægrov, Ola Ugedal, Knut Vollset, Lars Qviller, Sussie Trine Dalvin
2021

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

Vidar Surén Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
2021

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk

Terje van der Meeren, Sonnich Meier, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Ørjan Karlsen, Arved Staby, Hildegunn Mjanger, Annhild Engevik, Katherine Mary Dunlop, Raymond Bannister, Jon Egil Skjæraasen
2020

Modellering av smittsomme lakseluslarver - bakgrunnsdata for Havforskningsinstituttets modellprodukt til Trafikklyssystemet, 2020

Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll
2020

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC

Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
2020

Kunnskapsstatus lakselus 2020 - Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019)

Ørjan Karlsen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Thomas Bøhn, Ingrid Askeland Johnsen, Gunnar Bekke Lehmann, Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik
2019

Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk - ROC, estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet

Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Morten D. Skogen, Lars Asplin
2018

Modelling salmon lice copepodids along the Norwegian coast – comparing old and new particle tracking models

Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Jofrid Skardhamar
2017

Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning

Frank Nilsen, Ingrid H. Ellingsen, Bengt Finstad, Peder A Jansen, Ørjan Karlsen, Anja Bråthen Kristoffersen, Anne Dagrun Sandvik, Harald Sægrov, Ola Ugedal, Knut Wiik Vollset, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

Smittepress fra lakselus på vill laksefisk – estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Morten D. Skogen
2017

Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Jon Albretsen, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik
2014

Sjøfugl i Norge 2013. Resultater fra SEAPOP-programmet

Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Signe Christensen-Dalsgaard, Sebastien Descamps, Kjell Einar Erikstad, Sveinn Are Hanssen, Svein-Håkon Lorentsen, Erlend Lorentzen, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Hallvard Strøm, Geir Helge Systad
2013

KunnskapsInnhenting Barentshavet-Lofoten-Vesterålen (KILO). Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2012

Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – Impacts of physical-biological factors during egg stages

Myksvoll, Mari Skuggedal
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)