Gå til hovedinnhold

Hans Kristian Strand

Portrettbilde HKS
Forsker
Telefon: 90137630
Avdeling: Økosystemprosesser

Curriculum Vitae

Mange års erfaring med marin yngelproduksjon (gråsteinbit, flekksteinbit, piggvar, torsk, rødspette, kveite), weaningfasen og landbasert lengdestrømsrenneteknologi. De senere årene har jeg arbeidet med utvikling av en metode for restaurering av kråkebollebeitet tareskog ved hjelp av brent kalk. Utviklingsarbeidet har foregått både i laboratorie og felt, samt i nært samarbeid med en industriaktør. Prøvetaking av kommersielle fiskefangster har også vært et fast en fast oppgave de siste årene.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Fine-scale diet data reveal spatial variation in predator–prey interactions in Norwegian fjords

Jessica Tengvall, Guldborg Søvik, Katja Susanna Enberg, Ulf Ove Lindstrøm, Mette Strand, Torstein Pedersen, Hans Kristian Strand, Fabian Zimmermann
Journal of Applied Ecology
2024

Fine-scale diet data reveal spatial variation in predator–prey interactions in Norwegian fjords

Jessica Tengvall, Guldborg Søvik, Katja Enberg, Ulf Ove Lindstrøm, Mette Strand, Torstein Pedersen, Hans Kristian Strand, Fabian Zimmermann
Journal of Applied Ecology 61 p. 687-699
2023

Fine-scale spatial variation of northern shrimp and Atlantic cod across three Norwegian fjord systems and implications for management

Fabian Zimmermann, Jessica Tengvall, Hans Kristian Strand, Kjell Harald Nedreaas, Trude Hauge Thangstad, Berengere Husson, Guldborg Søvik
Estuarine, Coastal and Shelf Science 292
2020

Optimizing the use of quicklime (CaO) for sea urchin management — A lab and field study

Hans Kristian Strand, Hartvig C Christie, Camilla With Fagerli, Martin Mengede, Frithjof Moy
Ecological Engineering: X 6 p. 1-11
2020

Predation mortality from ambush and cruising predators on newly-settled 0-group gadoids

Torstein Pedersen, Hans Kristian Strand, Hartvig C Christie, Frithjof Moy
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 529 p. 1-11
2020

Synergism between cruising cod and ambush sculpin predators on 0-group gadoids is modified by daylight cycle and presence of aggressive wolffish

H K Strand, T Pedersen, H Christie, F Moy
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 526 p. 1-8
1998

Social interactions; a comparative study of pre- and post metamorphosed halibut and turbot fry.

Strand, H.K.
International Council for the Exploration of the Sea, CM 1998/L p. 16
1997

Growth and the effect of grading, of turbot in a shallow raceway system.

Strand, H.K. and Øiestad, V.
Aquaculture International 5 p. 397-406
1997

Absorption of immunomodulating  (1,3)-glucan in yolk sac larvae of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.).

Strand, H.K. and Dalmo, R.A.
Journal of Fish Diseases 20 p. 41-49
1996

Growth, development and skin abnormalities of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) juveniles kept on different bottom substrates

Ottesen, O. and Strand, H.K.
Aquaculture 1-2 p. 17-25
1995

First feeding of common wolffish, Anarhichas lupus, on formulated dry feed diets in a low water-level raceway system

Strand, H.K., Hansen, T.K., Pedersen, A., Falk-Petersen, I.B. og Øiestad, V.
Aquaculture International 3 p. 1-10
1990

Development of eggs and larvae of halibut Hippoglossus hippoglossus L.

Karin Pittman, Øivind Bergh, Ingegjerd Opstad, Anne Berit Skiftesvik, Lillian Skjolddal, Hans Kristian Strand
Journal of Applied Ichthyology 6 p. 142-160
1990

Development of eggs and yolk sac larvae of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.)

Pittman, K., Bergh, Ø., Opstad, I., Skiftesvik, A.B., Skjolddal, L. og Strand, H.
J. Appl. Ichthyol 6 p. 142-160

Annet tidsskriftbidrag

2012

”Månelandingen” kan foretas i havet

Ole Torrissen, Sissel Andersen, Geir Lasse Taranger, Anders Jelmert, Hans Kristian Strand, Vivian Husa, Carsten Hvingel, Arne Jostein Bjørge
Norsk Fiskeoppdrett Kyst.no

Faglige foredrag

2023

Norwegian kelp forest restauration - Kelp restoration actions in Norway, 1988-2022.

Trine Bekkby, Hartvig C Christie, Camilla With Fagerli, Eli Rinde, Hans Kristian Strand
2019

Hvilken betydning har krabber for gjenvekst av tareskog langs kysten av Nord-Norge? (CRABPOP)

Camilla With Fagerli, Hartvig C Christie, Henning Reiss, Paul E. Renaud, Hans Kristian Strand, Hege Gundersen
2019

Effects of no-take zones on the dynamics of Northern shrimp (Pandalus borealis) – a case study from fjords in Northern Norway

Fabian Zimmermann, Trude Hauge Thangstad, Kjell Harald Nedreaas, Hans Kristian Strand, Guldborg Søvik
2019

Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge

Hartvig C Christie, Eli Rinde, Trine Bekkby, Hege Gundersen, Camilla With Fagerli, Hans Kristian Strand
2019

Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.

Hartvig C Christie, Eli Rinde, Trine Bekkby, Hege Gundersen, Camilla With Fagerli, Hans Kristian Strand
2017

Tareskogen kommer tilbake - hva nå?

Strand, H.K.
Faglig foredrag for årsmøtet i Finnmark jeger- og fiskeforening
2017

Hva vil skje om gråsteinbiten kommer tilbake til finnmarksfjordene?

Strand, H.K
Foredrag Naturhuset i Porsanger

Rapporter og avhandlinger

2023

Prøvefiske etter dypvannsreke i ytre Porsangerfjorden - Resultater fra 2021–2023

Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Siri Aaserud Olsen, Trude Hauge Thangstad, Hans Kristian Strand, Kjell Harald Nedreaas
Rapport fra havforskningen
2023

Teinefiske etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Norge - Kommersielle landinger og sammenligning av teinefiske i tre områder langs kysten

Kristina Haugland, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Hans Kristian Strand
2020

Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå - et resultat av møter mellom fjordbrukere og forskere

Hans Kristian Strand, Jan Daleng, Tore Eliassen, Thor Follesø, Harald Gjøsæter, Hans Oliver Hansen, Thomas Hansen, Hartvig Johansen, Hedly Josefsen, Dagny Larsen, Terje Martinsen, Kjell Harald Nedreaas, Torstein Pedersen, Mette Skern-Mauritzen, Mette Strand, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann
2020

Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden

Guldborg Søvik, Kjell Harald Nedreaas, Fabian Zimmermann, Berengere Husson, Hans Kristian Strand, Lis Lindal Jørgensen, Mette Strand, Trude Hauge Thangstad, Agneta Hansen, Thea Båtevik, Jon Albretsen, Arved Staby
2019

Porsangerfjorden 2.0 — En mulighetsstudie

Strand, Hans Kristian
2014

Økt matproduksjon og CO2-binding i tareskog.

Strand, H.K., Moy, F. Steen, H. og Aglen, A.
Delrapport i "Karbonfangst og matproduksjon i fjorder, Rapport fra Havforskningen 07/14.
2012

Marin karbonfangst og matproduksjon

Sissel Andersen, Øivind Strand, Hans Kristian Strand
2004

Settefiskproduksjon av torsk – en gjennomgang av aktuell teknologi. Rapport skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge

Strand, H.K
2003

Utvikling av strategi for tidlig overgang til tørrfôr hos torsk i kommersielle anlegg med ulike produksjonsstrategier

Strand, H.K
Fiskeriforskning
2002

Utvikling av produksjonslinje for formulert fôr til marine fiskelarver

Strand, H.K.
Fiskeriforskning
2002

Utvikling av strategi for tidlig overgang til tørrfôr hos torsk i kommersielle anlegg med ulike produksjonsstrategier

Strand, Hans Kristian
2001

Aspects regarding transplanting new fish species from the wild to captivity

Strand, HK
2000

Lomre (Mikrostomus kitt) – potensiale som oppdrettsfisk

Strand, H.K
Fiskeriforskning
2000

Settefiskproduksjon av marin fisk - fokus på gasser i vann

Strand, Hans Kristian
1999

Stabil og optimal vannkvalitet ved produksjon av startfôringsklare kveitelarver. Sluttrapport NT

Strand, H.K.
1998

Yngelproduksjon av flekksteinbit

Strand, H.K.
Fiskeriforskningsrapport 24/1998 p. 20
1997

Utvikling av startfôr til kveite. Sluttrapport til LU.

Strand, H.K og Øiestad, V
1997

Lønnsomhetsanalyse for ål i Sør-Norge. Fase I og II: Kartlegging av fangst, ressurs og markedskanaler

L.O. Sparboe, H.K. Strand, T. L.R. og Skotvold Olsen
p. 114
1996

Kveiteyngel-fra ekstensive til intensive produksjonssystemer. Kvalitetskriterier og kvalitetssikring. Sluttrapport til LU etter uttesting av ulike fôrkvaliteter på vekst, overlevelse og stresstoleranse hos kveiteyngel

Strand, H.K og Øiestad, V
p. 7
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)