Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Ørret/aure Fjern filter

Resultat: (12)En laks blir holdt oppe av en kamuflasjeduk under vann

Direkte frå Etneelva

26.04.2024

Sjåarsuksessen er tilbake. Følg laksen kome heim – minutt for minutt. Laksesmolt, en liten laks.

Lite smitte i utvandrende villaks og sjøørret

08.04.2024

Det er trolig lite virus- og bakteriesmitte fra oppdrettsfisk til villfisk.foto av kvinne som holder opp en pukkellaks foran en elv

Forsøker å krysse pukkellaks med norsk villaks

04.09.2023

– Vi vil utelukke at innkryssing utgjør en trussel for norske laksefisker, forklarer forsker.smolttrål

Svært mye lakselus på villaks og sjøørret

23.06.2023

Det er så mye lakselus på villfisk på Vestlandet og Midt-Norge at det trolig får negative effekter på overlevelsen i mange områder.Bilde av en sjøørret med lakselus.

Mye lakselus på sjøørret

07.07.2022

Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer.Kvinne i blå caps og med vadebukse holder en ørret i hendene

Ørretene i Tvedestrandfjorden har forskjellige personligheter

09.12.2021

Noen ørreter er «risikosøkere» og liker å ferdes i et større område, mens andre er mer forsiktige av seg.en liten brunørret i en hånd over vannflaten

Derfor kan ferskvannsfisk smake myr

30.03.2021

…og derfor er det en utfordring også for landbasert fiskeoppdrett.Lusetelling i Nordfjord

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

02.07.2020

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til sør i Trøndelag.HI 039687

Laks vert sjukare enn sjøaure

09.05.2018

I forsøk der sjøaure har blitt utsett for to virus som forårsakar mykje sjukdom i oppdrettslaks, viser resultata at sjøauren truleg toler desse virusa betre enn det laks gjer.Smolt med lakselus

Sjøørret «gjemmer» seg for lakselus

24.01.2018

I år med mye lakselus holder sjøørreten seg mye nærmere hjemmeelven og tilbringer kortere tid i sjøen enn vanlig. Den tar også gjerne en tur tilbake til elven, trolig for å avluse seg. Ulempen er at den dermed bruker tiden på andre ting enn å spise, noe som igjen kan påvirke veksten kraftig.Sjoorret foto Rune Nilsen

Sjøaure har naudløysing mot lus — men mange døyr likevel

23.04.2020

Risikoen for at ein ung sjøaure døyr, stig om han får lakselus. Dette har lenge vore kjent frå laboratorieforsøk, no har forskarar frå Havforskingsinstituttet vist at dette også skjer i naturen.fisk svømmer ut av bøtte

Vil finne ut hvordan lakselus påvirker sjøørret

23.06.2021

I et nytt feltforsøk setter forskerne lakselus på små sjøørret. Målet er å se hvordan fisken klarer seg.