Gå til hovedinnhold

Forsøker å krysse pukkellaks med norsk villaks

– Vi vil utelukke at innkryssing utgjør en trussel for norske laksefisker, forklarer forsker.

– Vi vet bare om noen få studier fra utlandet som undersøker om det er mulig for pukkellaks å lage avkom med atlantisk laks. Det er nok lite sannsynlig at slike hybrider kan leve opp og bli kjønnsmodne, men noe vi må utelukke, sier genetikkforsker Monica Solberg.

Hun har nettopp gjort seg ferdig med å blande egg eller melke fra pukkellaks med det motsatte fra laks, ørret, arktisk røye og regnbueørret i laboratoriet. Hverken ørret eller røye skal være forsøkt før.

bilde av en isoporkasse med mange små flasker oppi, forane en elv
Fra feltstasjonen i Etneelva reiser denne melke-kassen videre til Matre. (Foto: Monica Solberg / HI)

Eggene, som kanskje eller kanskje ikke er befruktet, ligger nå til inkubasjon i klekkeriet på forskningsstasjonen i Matre, Vestland.

illustrasjon av pukkellaks
(Illustrasjon: Tim Knepp / US Fish and wildlife service)
  • Stillehavslaks som får ein karakteristisk pukkel på ryggen når han går opp i elva for å gyte.
  • Prikkemønster på halen og svart tunge er også kjenneteikn som skil pukkellaksen frå den atlantiske laksen.
  • Gyter i elva og døyr like etterpå.
  • Yngelen vandrar rett ut i havet og blir der i eitt år før dei vender heim for å gyte.
  • Oddetalsår-bestanden er langt større enn partals-bestanden. Derfor er annakvart år "pukkellaksår".
  • Blei sett ut på Kolahalvøya frå 1950-talet. 
  • Russarane begynte å sette ut ein nordleg og meir hardfør variant på 1980-talet. Det er denne som no har breidd om seg.
  • Mengda og utbreiinga har auka dei siste åra.
  • Har blitt registrert i norske elver frå nord til sør. Men særleg mykje i Finnmark.
  • Uønskt fordi den kan konkurrere med vår laks om plassen i elva. Kan tilføre elvene mykje gjødsling når dei døyr i store mengder.

Regnbueørret er kanskje beste «partner» rent genetisk

Målet er å se om det finnes noen som helst mulighet for at dette kan føre til avkom som overlever til de er kjønnsmodne.

– Det skal nok veldig mye til, særlig i naturen. Vi forventer lav overlevelse. Den mest sannsynlige kandidaten er nok regnbueørret, som også er en stillehavslaks. Men den har vi ikke vilt i norsk natur, og den gyter dessuten om våren, sier Solberg.

Tidsmessig er det større overlapp mellom gytetiden til pukkellaksen og våre egne laksefisker, spesielt i nord. Men disse er fjernere fra pukkellaksen genetisk. Forskerne ønsker likevel å kartlegge muligheten.

foto av rogn melke i glass på et bord i lab
Forskerne har prøvd en rekke "naturstridige" blandinger for å lære mer om risikoen knyttet til pukkellaks i norsk natur.  (Foto: Monica Solberg / HI)

– Pukkellaksen ble nettopp oppgradert til kategorien Svært høy risiko i Fremmedartslisten. Den er oppført med stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt. Det er viktig at vi har et fullstendig bilde av risikoen den utgjør.

Hovedproblemet, etter dagens kunnskap, er at pukkellaksen tar plass i elva og kan fortrenge vår egen laks. I tillegg dør den i hopetall etter gyting. Forskerne vet ikke enda hvilken effekt det kan ha på elvemiljøet.

Vil også lage pukkellaks til forskning

Forskerne har også forsøkt å lage nye pukkellakser til forskning. Da kan de finne ut om nyklekt pukkellaks utgjør noen trussel.

– Yngelen til pukkellaks går vanligvis raskt ut i havet, men de har blitt observert i elv over lengre tid. Vi ønsker å dokumentere hvor lenge det er mulig for dem å bli i ferskvann, og om de kan konkurrere med lokal fisk, spise fiskeegg eller yngel, forklarer Solberg.

Kan lære noe fra genene til pukkellaksen

Pukkellaksen har motstandsdyktighet mot lakselus, og forskerne vil også finne ut hvordan det kan ha seg.

Havforskningsinstituttet er nemlig med i et prosjekt som heter CrispResist. Der undersøker forskerne om genredigering kan være nøkkelen til å bekjempe problemet med lakselus i oppdrettsanlegg.

(Les også: HI styr­kar in­ter­na­sjo­nalt topp­lag – skal fin­ne gen for lak­se­lus­re­sis­tens)

– Dersom man finner genene som gjør pukkellaksen motstandsdyktig mot lus, kan det være mulig å finne ut hva vår egen laks mangler på den fronten. Da kan det gå an å tilføre egenskapen fra pukkellaks med genredigering eller andre metoder, forklarer Solberg.

Blandingen pukkellaks-pukkellaks vil avsløre om eggene og melken var av brukende kvalitet i utgangspunktet. Det kan også gi forskerne tilgang til nye pukkellakser, når disse kjønnsmodnes om to år.

Forskerne vet mer senhøstes når det nærmer seg klekking.

foto av egg som ligger til klekking
Er eggene befruktet? Og hvor lenge kan avkommet overleve? Det er forskerne spent på å finne ut.  (Foto: Monica Solberg / HI)