Gå til hovedinnhold

Har kartlagt massive østersbestander i Rogaland

Men da trenger vi å vite mer om hvordan det står til med bestandene.

Østersen står overfor en rekke utfordringer. Bestandene er kraftig reduserte i hele Europa som følge av parasittsykdommene bonamiose og marteiliose, overhøsting og rasering av østersbanker. Det jobbes nå med å kartlegge og bevare de siste intakte bestandene i Europa. 

– For å kunne bevare disse bestandene trenger vi tilgang på friske skjell. Men utenfor Norge og Sverige er det svært begrenset tilgang på lokale, sykdomsfrie østers til utsetting, sier forsker og bestandsansvarlig Stein Mortensen.

mann i båt med redningsvest
Forsker og bestandsansvarlig Stein Mortensen mener at bestandene i Rogaland er så spesielle at de kan være verneverdige. (Foto: Christine Fagerbakke/HI)

Kan se mot Rogaland for svar

To store østersbestander finner vi i Hafrsfjord og Haugavågen i Rogaland. De er en del av HI sitt overvåkingsprogram for skjellsykdommer. Spesielt den store bestanden i Hafrsfjord er en stor, sykdomsfri og tilgjengelig flatøstersbestand som er ettertraktet både i høsting til konsum og i restaureringsprosjekter. 

– For slike bestander er det viktig å følge utviklingen og legge til rette for en bærekraftig modell for høsting, forklarer Mortensen.

Han påpeker samtidig at en forutsetning for at disse bestandene skal kunne være til nytte, er at de ikke høstes for hardt, og holdes intakte – uten introduksjoner av østers utenfra.

– Vi har lokalisert noen bestander med høy tetthet og et høyt antall individer. De kan være svært viktige for naturlig rekruttering av flatøsters langs kysten og i tillegg brukes som kilde til stamdyr både til dyrking og restaureringsprosjekter, sier Mortensen og legger til:

– Men det er helt avgjørende at de norske bestandene holdes fri for sykdom.

Fra Hafrsfjord til Nordsjøen

En slik restaurering har allerede blitt gjennomført i den sørlige delen av Nordsjøen. Her ble det levert 100.000 østers fra Hafrsfjord. For å kartlegge og beskrive bestanden etter uttaket, gjennomførte HI et feltarbeid i Hafrsfjord i 2023.

– Prosjektet har samlet inn data som kan bidra til å legge grunnlaget for forvaltning av bestandene. Det ble også hentet inn prøver til overvåking av skjellsykdommene bonamiose og marteiliose, sier Mortensen.

Som en del av HI sitt overvåkingsprogram, holder havforskerne øye med de største, kjente bestandene av østers langs kysten. Under denne overvåkingen er det også funnet stillehavsøsters i området.

– Det er ikke gjort en fullstendig kartlegging av flatøstersbestandene i Rogaland, men vi har et bilde av utbredelse, og har identifisert noen tette bestander, sier Mortensen, som mener at bestandene kan kvalifiseres som mulig vernede områder.
 

Referanse:

Mortensen, Stein, Bøgwald, Mats, Strohmeier, Tore, Strand, Øivind (HI). Larsson, Sigmund B (UiB).  Laugen, Ane T, Reamon, Molly C, Marcussen, Johanna B (UiA). Kartlegging av østersbestander i Rogaland i 2021 og 2023 - innsamling av data som grunnlag for bestandsforvaltning. Rapport fra havforskningen 2023-55 ISSN: 1893-4536 (2023). Lenke: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2023-55​​​​​​​