Gå til hovedinnhold

HI har levert oppdatert kunnskap


Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

Før neste års trafikklysvurdering har HI levert oppdatert kunnskap og data om lakselus og hvordan ville laksebestander blir påvirket av parasitten.

Selve trafikklysvurderingen er det Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som gjennomfører.  

Havforskningsinstituttet har omfattende forskning og overvåkning på lakselus. Resultater og data fra disse prosjektene inngår i kunnskapen som vi har levert til den kommende trafikklysvurderingen i form av tre rapporter, sier Ørjan Karlsen som er medlem av ekspertgruppen som består av medlemmer fra flere forskningsmiljøer i Norge.

Rapportene:

Overvåking av lakselus på vill laksefisk gir viktige data

Havforskningsinstituttet sine data på lakselus omfatter blant annet:

  • luseinfeksjonen på trålfanget laks som er tilordnet hjemelv
  • data fra ruse og garnfangst av sjøørret/sjørøye
  • data fra lakseruser og vaktbur

Disse dataene er innhentet gjennom prosjektet nasjonal overvåking av lakselus (NALO), som gjøres i samarbeid med NINA og NORCE.

Kombinasjonen av feltarbeid og modeller dekker hele kysten

Det er ikke praktisk gjennomførbart å dekke hele norskekysten med feltarbeid. Derfor er det utviklet avanserte modeller slik at vi likevel har resultater for hvordan lakselus påvirker de ville laksebestandene.

Ved hjelp av modellene har vi god oversikt over luse-situasjonen langs hele kysten, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger.

Omfattende arbeid før fargene i trafikklyssystemet settes

Før Næring- og fiskeridepartementet gjør sin vurdering av hvilken farge de ulike produksjonsområdene skal ha, er det gjort et omfattende arbeid blant forskningsinstituttene som leverer kunnskap og data.

Etter at de involverte forskningsinstitusjonene har opparbeidet sine data og oppsummert ny kunnskap, sendes ballen videre til Ekspertgruppen. De går gjennom kunnskapen fra alle forskningsmiljøene og oppsummert den i en egen rapport.  

Deretter overtar Styringsgruppen som gjør en konkret vurdering av alle de 13 produksjonsområdene. Også deres rapport er offentlig nå:

Det er ikke fastsatt når NFD offentliggjør i hvilken kategori de ulike produksjonsområdene kommer i når Trafikklysene for 2024 skal settes.