Gå til hovedinnhold

Fant lus også på pukkellaks

Forskerne registrerte både lakselus og skottelus på den invaderende stillehavslaksen under sommerens lakselusovervåkning.

– De hadde i snitt færre lus enn våre stedegne laksefisker. Men pukkellaksene utgjør et stort antall mulige verter og kan dermed legge til rette for mer lakselus i sjøen, forklarer havforsker Rosa Maria Serra-Llinares.

  • Overvåker lakselus på laksefisk langs hele norskekysten.
  • Startet i 1992
  • Ledet av Havforskningsinstituttet
  • Resultatene går inn i modeller for å beregne lusepresset på villfisk i de 13 produksjonsområdene for oppdrett.
  • Feltundersøkelsen i NALO foregår fra slutten av april til siste uken i juli.
  • Forskningspersonell fanger laksefisk ved hjelp av ruse eller trål, og teller lus i ulike livsstadier.
foto av kvinne i båt som holder en ruse
Storrusa er et av hovedverktøyene under luseovervåkningen. (Foto: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet)

Pukkellaks er motstandsdyktige mot lakselus, men ikke immune

Pukkellaks er kjent for å ha større motstandsdyktighet mot lakselus enn våre egne laksefisker. Men dette gjelder først og fremst ung fisk som nylig har vandret ut fra elven.

– Immuniteten ser ut til å forsvinne eller bli redusert når pukkellaksene blir kjønnsmodne og trekker mot kysten igjen, forklarer Serra-Llinares.

Fant mest skottelus

I sommerens lakselustellinger fant forskerne 444 lus fordelt på 95 av 216 undersøkte pukkellakser fra tre steder langs kysten i Troms og Finnmark. Det var klart mest av skottelusa – lakselusas mindre kresne "fetter".

– 74 prosent var skottelus, mens 20 prosent var voksne lakselus. De unge, fastsittende lakselusene utgjorde bare 6 prosent, men funnet viser at også pukkellaks kan bli infisert av lakseluslarver, sier Serra-Llinares, som nylig la frem resultatene i et foredrag på pukkellaksseminar i Pasvik.

– Totalt sett snakker vi ikke store mengder lus. I Jarfjord, der lusemengdene var størst, hadde pukkellaksene i gjennomsnitt tre lakselus og ni skottelus hver. Nivået var generelt litt lavere enn på sjøørret i de samme områdene, sier hun.

Så rekordmye skottelus i Jarfjord

Samtidig var det mer lus på sjøørret i Jarfjord enn de forrige fem årene – særlig skottelus. 

Av prøvestasjonene er Jarfjord lengst øst i Finnmark, der også pukkellaksinvasjonen er størst.

– Aldri før har vi sett så mye skottelus på sjøørret, hverken i Jarfjord eller andre steder i landet, sier Serra-Llinares.

illustrasjon som viser kart over prøvestasjonene hvor det ble fanget pukkellaks
Illustrasjon fra foredraget: Kartet viser feltstasjonene hvor forskerne samlet inn pukkellaks under årets luseovervåkning.

Vil vite mer om pukkellaks som lusevert

Om pukkellaksen var en medvirkende årsak til de uvanlig høye nivåene av skottelus, kan ikke forskerne si.

– Men vi ser at dersom pukkellaksen blir stående i fjord- og kyststrøk i lengre perioder, kan de klart være en kilde til lusesmitte for våre stedegne laksefisker.

Pukkellaks har seilet opp til å være den dominerende laksearten i Nord-Norge i oddetallsår, når den kommer til elvene for å gyte.

Forsker Serra-Llinares er klar på at det blir viktig å fortsette med overvåkning av lakselus på pukkellaks i årene fremover.

– Alt tilsier at store mengder pukkellaks vil fortsette å komme til Nord-Norge i årene som kommer.