Gå til hovedinnhold

Januar

Resultat: (26)kronprinsen

H.K.H. Kronprins Haakon åpner klimakonferanse

31.01.2023

I april samles ledende klimaforskere i Bergen for å diskutere hvordan klimaendringer påvirker havet.båt sleper trål etter seg

Tråling påvirker livet på havbunnen

31.01.2023

Det fanger, forflytter og skader livet på havbunnen i enkelte leveområder.Torsk nært havbunnen

Varmere «hav» stresset torskelarver

30.01.2023

Selv små endringer i temperaturen i vannet påvirket torskeyngel negativt i en ny studie.foto av makrell under vann

Makrellen har blitt nordlending

30.01.2023

Nye funn viser at ungmakrell no veks opp så langt nord som Nordkapp. Men ikkje fordi det har blitt varmare der.Grunnfjell på havbunnen

HI sin høringsuttalelse til mineralutvinning på havbunnen

30.01.2023

Tar ikke hensyn til alvorlig kunnskapsmangel. laks og spade med fiskefôr

20 millioner til nytt laksehelseprosjekt

27.01.2023

Hvilke mikronæringsstoffer kan beskytte laksen mot sykdom? Det skal HI-forskere finne ut av i et nytt prosjekt.foto av en mann med sjøen bak seg
kronikk

– Vi skal jobbe endå smartare enn før

26.01.2023

Gjestekommentar i Fiskeribladet 22.01.23: Winston Churchill skal ha sagt at vi aldri må la ei krise gå til spille. Det gjer vi heller ikkje når det no er tronge tider på Havforskingsinstituttet, skriv HI-direktøren.Foto av mann i båt. Utstyr for å hente vannprøver heises ombord. I bakgrunnen et oppdrettsanlegg.

Kobber fra fiskeoppdrett har trolig negativ miljøeffekt

26.01.2023

I mange oppdrettsanlegg er nøtene impregnert med kobber. Det fører til så store utslipp at forskerne forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Årets «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» presenteres 7. februar

25.01.2023

Hvor mye påvirker fiskeoppdrett hvert enkelt produksjonsområde? Det forsøker vi å svare på i årets utgave av risikorapporten.not full av fisk ligger inntil skip ute på havet

Har funnet ny måte å måle fiskens velferd

24.01.2023

Når for store mengder makrell blir presset tett sammen i nota, blir fisken i dårligere form. torsk

Skreien kommer

23.01.2023

Millioner av kjønnsmoden skrei vandrer nå fra Barentshavet til Norskekysten for å gyte.Bilde av oppdrettstorsk i et kar på land.

Genene avslører rømt oppdrettstorsk

20.01.2023

Ved hjelp av DNA-analyser sjekker vi hvilket oppdrettsanlegg rømt oppdrettsfisk kommer fra.
sildeprøver
HI-historie

HIs sildemerkekonge gir seg etter 50 år

20.01.2023

Nå er det det neste generasjon sin tur til å overvåke havets sølv.bilde av en mann på talerstol

Gyv laus på EU-prosjekt om tare- og blåskjeldyrking i havvindparkar

18.01.2023

– Vi vitskapsfolk har ansvar for å peike på problem, men også på løysingar, sa havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø under oppstartsmøtet.smilende mann i støvler vasser i sjøen

Fossar friskt framover

16.01.2023

Han har styrt HI-skuta i eitt år. No ser vêr-nerden fram til viktige satsingar i 2023 - og eit nytt styreverv. montasje med båter vindmøller og anlegg

Dette satser HI på i 2023

16.01.2023

Kyst, havvind, bærekraftig fôr, klima og mikronæringsstoffer er stikkord.teine på dekk

Skotteteina er verstingen i spøkelsesfisket

12.01.2023

Og krabben det hyppigste offeret. oljeflak

På jakt etter naturlige hydrokarboner

11.01.2023

Nede i havbunnen kan det ligge naturlige hydrokarboner fra kull og olje. Vi har sett nærmere på hva som er kilden til hydrokarbonene i havbunnen i ett bestemt område sør for Svalbard.Økosystemtokt i Barentshavet, innseglinga til Svalbard.
kronikk

Klimaendringer forandrer økosystemet i Barentshavet. Vi studerer hvordan.

11.01.2023

Kronikk i Forskersonen (24.12.22): Med raske endringer i økosystemet blir langsiktig og helhetlig overvåkning viktigere enn noen gang.Kvalar i vasskorpa.

Songen til knølkvalen er i stadig utvikling

10.01.2023

Har du nokon gong høyrt ein song på radioen og tenkt at han er SÅ førre månad? Slik har knølkvalen det også.dronefoto av fiskebåt med sildefangst i nota

Genomet avslører hvor silda hører hjemme

09.01.2023

Det er mindre vestlig vårgytende østersjøsild enn man har trodd, men mer av den som gyter på høsten.taskekrabbe

Har undersøkt taskekrabbe langs hele kysten

04.01.2023

Anbefaler minstemål på 13 cm i sør.mann i båt holder et kar med en torskefisk oppi

Torskebestanden er fortsatt like svak

03.01.2023

Havforskerne ser ingen bedring etter tre år med tiltak. Collage med fire bilder. Oppe fra venstre: Kvinne på kai bak en stor hummerteine med kamera montert på stang, ansiktet til en hvalross, en pukkellaks i hendene til en person og et undervannsbilde av en blå glassmanet.

Disse havnyhetene likte dere best i 2022

02.01.2023

Hummerteina, pukkellaksens favorittmat og en hvalross på tur tar de tre plassene på pallen.Prøvetakningsutstyr på vei fra båt og ned i havet, like ved en oljeplattform

Utslipp fra oljenæringen kan spores i havbunnen

05.01.2023

Forskerne har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet. 
foto av tralle med laks

Slik sjekker vi titusenvis av sjømatprøver hvert år

06.01.2023

Bli med inn på prøvemottaket og laboratoriene våre.