Gå til hovedinnhold

18 storhvaler fanges i norske sildenøter hvert år, men de fleste overlever


Spekkhogger under vann ser opp i kamera

Spekkhoggere er en av hvalartene som fanges i norske sildenøter.

Fotograf: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet

I snitt fanges 7 knølhvaler og 11 spekkhoggere i norske sildenøter hvert år. Men flesteparten slipper fra det med livet i behold, viser nye beregninger.

Havforskere har nylig beregnet hvor mange storhvaler som blir fanget i norske fiskeredskaper. For både knølhvaler og spekkhoggere dør om lag 0,007 prosent av bestanden på denne måten.

– Dette er et veldig lite problem når vi tenker på bevaring av bestandene. Men ut fra et dyrevelferd-synspunkt er det problematisk med hvert dyr som blir fanget og kanskje drukner, sier havforsker Arne Bjørge.

Han er en av forskerne bak en fersk artikkel i tidsskriftet Marine Mammal Science om bifangst av storhval. Beregningene bygger på data fra tre kilder: Fiskeridirektoratet og Kystvaktens inspeksjoner på fiskebåter, innmeldt bifangst fra fiskerne selv og data fra den havgående referanseflåten.

Flere fanget i trange fjorder

De fleste storhvalene som havner i fiskeredskaper, blir fanget under sildefisket med ringnot. Da er ofte knølhval og spekkhoggere like interessert i sildestimene som fiskerne, og kan komme for nær sildenøtene.

– I snitt går 7 knølhvaler og 11 spekkhoggere i snurpenøter under sildefisket hvert år, sier Bjørge.

Dette er relativt lave tall, mener hvalforskeren, men i perioden fra 2016 til 2018 ble veldig mange knølhvaler og spekkhoggere fanget i sildenøter. Da foregikk sildefisket i trange fjorder i Troms, og det ble dermed trangere for både fiskerne og hvalene.

Lav dødelighet

Det er heldigvis lav dødelighet blant hvalene som blir fanget under sildefisket. Fem prosent av knølhvalene og seks prosent av spekkhoggerne som blir fanget under sildefisket, dør. Det skjer altså ikke hvert år at noen av disse artene dør i fiskeredskaper.

– Selv om en del hvaler blir fanget, blir de som oftest sluppet fri i live. Det skyldes at fiskerne ser når det skjer, og kan slippe dem løs, sier Bjørge.

– Hvalene som blir fanget er ofte fysisk uskadet, men vi vet ikke hvilke traumer de har gått gjennom, legger han til.

Referanse

Bjørge, Arne, A. Moan, K. A. Ryeng og J. R. Wiig. «Low anthropogenic mortality of humpback (Megaptera novaeangliae) and killer (Orcinus orca) whales in Norwegian purse seine fisheries despite frequent entrapments». Marine Mammal Science (2022). Lenke: https://doi.org/10.1111/mms.12985