Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: God fremdrift for "Eros" og "Vendla"

Toktlederdagboken fortsetter: De innleide fiskebåtene "Eros" er nå på 67°42’N i internasjonalt farvann og "Vendla" på 65°33’ i norsk sone. Vi har fått makrell på alle faste stasjoner så langt.

De største fangstene har vi fått i de østlige områdene mens de største individene i de vestlige områdene. Disse hadde gjennomsnittsstørrelser på over 500 gram.

Størrelsen på makrellen i norsk sone har også økt med de mer nordlige stasjonene.

Vi har hovedsakelig fått mindre sild enn makrell i fangstene. Gjennomsnittsstørrelsen på silden har variert mellom 199 og 315 gram.

figur over makrellfangster

Figur 1. Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.

På "Eros" undersøker vi også 25 makreller per stasjon for Kudoa-parasitten som gir såkalt gelémakrell.

(Les også: Følger med på mjuk makrell)

Så langt har vi funnet Kudoa i tre fisker av 350 undersøkte (0,9 prosent).

Været har vært varierende, men nå skinner solen. Fremdriften er god og vi er i rute.

figur over makrellvekten
Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene.