Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: Fartøyene beveger seg inn i Barentshavet


IMG 6773

Prøvetakerne Erling Boge og Tommy Gorm-Hansen Tøsdal med mageprøve av makrell.

Etter et mannskapsbytte i Tromsø gikk toktet videre nordover.

Andre del av makrelltoktet gikk ut fra Tromsø 21. juli.

Etter det har "Vendla" dekket det østlige Norskehavet og inn i vestlige Barentshavet, mens "Eros" har dekket vestlige deler i området rundt Jan Mayen. 

I tillegg til de norske båtene er det kun det grønlandske fartøyet "Tarajoq" som fremdeles er ute og dekker områder øst for Grønland. 

Det har stort sett vært fine værforhold og vi har hatt god framdrift i toktet. 

Vi har hatt 20 trålhal på forhåndsbestemte stasjoner (makrellhal) og 2 trålhal i dypet for å få prøver av kolmule som registreres med ekkoloddet og står dypere enn makrellen og silda. 

Totalfangsten av makrell har variert mellom 0 og 1528 kilo med gjennomsnittsvekt på fisken fra 435 til 566 gram. 

Totalfangsten av sild har variert mellom 0 og 8699 kilo med gjennomsnittsvekt på fisken fra 171 til 356 gram

grafe over makrell- og sildefangster

Figur 1. Foreløpig fordeling av makrell- og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.

grafe over makrellvekten

Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene.