Gå til hovedinnhold

Ny trafikklysvurdering: HI har levert mye av kunnskapsgrunnlaget


Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

Kunnskap og data om lakselus fra både feltaktivitet og modeller inngår i HI sin leveranse til trafikklyssystemet.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har nå offentliggjort ekspertgruppens rapport som vurderer effekten av lakselus på vill laksefisk i hvert av de 13 produksjonsområdene.

– Havforskningsinstituttet har levert data fra feltobservasjoner og modeller til ekspertgruppen, som igjen benytter disse sammen med andre data og modellresultater når de gjør sin vurdering, forteller havforsker Ørjan Karlsen. Han er medlem i gruppen som består av eksperter fra flere forskningsmiljøer.

Når ekspertgruppen er ferdig med sin del av arbeidet, overtar styringsgruppen som gjør en konkret vurdering av tilstanden i hvert produksjonsområde.

Luseovervåkingen gir viktige data

Havforskningsinstituttet sine data omfatter blant annet:

  • luseinfeksjonen på trålfanget laks som er tilordnet hjemelv
  • data fra ruse og garnfangst av sjøørret/sjørøye
  • data fra lakseruser og vaktbur

Disse dataene er innhentet gjennom prosjektet nasjonal overvåking av lakselus (NALO), som gjøres i samarbeid med NINA og NORCE.

Kombinasjonen av feltarbeid og modeller dekker hele kysten

– Omfanget av metoder og data som samles inn gjør at vi får god oversikt over hvordan lusesituasjonen er i områdene som vi undersøker. Når disse opplysningene i tillegg kobles sammen med modeller, kan vi dekke hele kysten, sier Karin Kroon Boxaspen som er fagdirektør på HI og medlem av styringsgruppen.

I modellarbeidet bruker Havforskningsinstituttet en numerisk strømmodell som blir koblet mot en biologisk modell.

– Det gjør oss i stand til å ta hensyn til hvordan lakselusene blir påvirket av miljøet, sier Boxaspen.

Les mer om arbeidet med modeller i fagrapportene: