Gå til hovedinnhold

Storsatsing for bærekraftig havbruk til havs


Oppdrettslaks i merd

HI forsker på hvordan oppdrettslaksen har det, når den blir flyttet til havs. 

Fotograf: Frode Oppedal/HI

18 havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner går sammen om et felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs mulig. HI vil fokusere på laksens biologi. 

Konsortiet, som HI er en del av, har fått 96 millioner kroner fra Grønn plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. 

Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk. 

Frode Oppedal på fiskemerd
Skal se på laksens biologi: Frode Oppedal og forskerkollegene får nå mulighet til å se på dyrevelferden for laks i eksponert oppdrett. Foto: Christine Fagerbakke/HI 

HI ser på fiskevelferden 

– Vår deltagelse vil ha spesielt fokus på at oppdrett til havs skal være egnet for laksen, sier seniorforsker Frode Oppedal. 

– Atferd- og produksjonsdata fra eksponert oppdrett, resultater fra småskala forsøk på hvordan bølger påvirker laksen og andre grenseverdier for som eksempelvis vannstrøm vil bli vurdert opp mot det forventede miljøet til havs, forklarer Oppedal.  –  Det er viktig at teknologien som utvikles for havbruk til havs er tilpasset biologien til laksen. 

 Viktig å være i forkant med forskningen 

–  Det er gledelig at det nå satses på forskning på havbruk til havs, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Potensialet er stort, men det er mange utfordringer som må løses: tøffe forhold for fisken, spredning av lakselus og rømming. Det er alltid bra å være i forkant, og nå er vi tungt inne med forskningen på disse problemstillingene fra starten av.