Gå til hovedinnhold

– Turistfiskedebatten må være kunnskapsbasert


HI 042975

Illustrasjonsfoto

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Kronikk i Fiskeribladet 18.09.19:

I sommer har turistfiske vært tema for stor debatt i media. Mange av oppslagene har vært bygget på negative enkeltobservasjoner, og kommentarfeltet på internett kan oppsummere inntrykket man lett sitter igjen med: «Heile turistfiskeindustrien er halvkriminell» og «Det er jo helt sikkert at turiststøvsugere har hatt en stor innvirkning på kysttorsk»

Ja, det smugles fisk over grensene. Ja, matfisk har råtnet på kaikanten. Og ja, det finnes videoer der fisk som gjenutsettes er behandlet såpass dårlig at man heller kan snakke om ulovlig utkast enn lovlig utslipp av levedyktig fisk.
Men disse tilfellene representerer neppe hele turistfiskenæringen. Fakta er at det finnes seriøse og useriøse aktører. Det er opp til myndighetene å stoppe kriminell aktivitet som ødelegger for alle andre.

Det vi forskere kan bidra med er å kartlegge og dokumentere fangst, innsats, og andre trekk av fisket knyttet til turistfiskebedrifter. Denne kunnskapen skaffer grunnlag for en kunnskapsbasert bruk av kystressursene, og kan bidra til en saklig debatt om turistfiskenæringen. 

I debattinnlegg i fiskeripressen har det vært eksempler på ukvalifiserte regnestykker for fiskeuttak basert på gjennomsnittsvekt eller -fangst hentet fra andre fiskerier. Dette er ikke nødvendigvis representativt for det norske turistfisket. Når det gjelder fang-og-slipp, ser jeg nesten uten unntak påstander i kommentarfeltet om at mesteparten av fisken dør.

Havforskningsinstituttet anslo det årlige, nasjonale uttaket knyttet til organiserte turistfiskebedrifter til 3300 tonn i 2009, basert på representative utvalgsundersøkelser. Siden da har det ikke kommet ut noen nye anslag på turistfiskeuttaket basert på sannsynlighetsbaserte forskningsmetoder, men vi jobber med saken.

Vår forskning viser dessuten at både torsk og kveite i stor grad kan overleve fang-og-slipp ved riktig behandling. Vi ønsker å forske mer på andre arter og ikke-dødelige effekter.
Det har også skjedd mye på forvaltningssiden, slik som obligatorisk register for turistfiskebedrifter med pålegg om å rapportere fangstene. Disse rapporteres til Fiskeridirektoratet i antall fisk, og i kombinasjon med lengdemålinger som foretas av Havforskningsinstituttet på turistfiskebedriftene, kan tallene regnes om til vekt.

Vi gjennomfører for tiden et stort prosjekt i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere som blant annet er finansiert av Forskningsrådet. Som en del av prosjektet kartlegger vi turistfisket ved å samarbeide med 20 tilfeldig valgte turistfiskebedrifter i Troms og Hordaland. I tillegg har vi feltundersøkelser fra båt der vi intervjuer alle stangfiskere vi treffer i tilfeldig valgte områder i Troms, Hordaland og Oslofjorden. Resultatene blir publisert i midten av 2020, men prosjektet er forhåpentligvis bare en start, og vårt mål er å kartlegge hele turistfiskenæringen i årene som kommer.

Skal vi ha en bærekraftig bruk av kystressursene våre, må debatt og eventuelle tiltak være basert på harde fakta om fangst, innsats og andre objektive trekk fra turistfisket.