Gå til hovedinnhold

Får du nok jod?


gravidmage

Nye nasjonale tall på jodinntaket blant voksne i Norge viser at menn får i seg nok jod og har et betydelig høyere inntak enn kvinner. Foto: Shutterstock

I Norge er det altfor mange som får i seg for lite jod fra maten vi spiser, og spesielt unge kvinner og gravide har for lite jod.

Kronikk i Fiskeribladet 26. september 2018

Det finnes få gode, naturlige kilder til jod, og derfor er det viktig at du spiser den maten som bidrar med nok. I det norske kostholdet er sjømaten den matvaregruppen som inneholder mest jod. Mager fisk som torsk, hyse og sei er gode kilder til jod, i tillegg til sild og makrell, samt melk og meieriprodukter. Men studier viser at det er stor variasjon i hvor mye vi spiser av disse matvarene og at inntaket varierer med både alder og kjønn.

Det er nylig publisert nasjonale tall på jodinntaket blant voksne i Norge. De viser at menn får i seg nok jod og har et betydelig høyere inntak enn kvinner. Det var de i alderen 18 til 29 år som hadde lavest jodinntak. Studien viste at sannsynligheten for lavt jodinntak var 46 prosent blant de unge kvinnene. Tilsvarende tall for menn i samme alder var kun 18 prosent. Å få i seg nok jod er altså spesielt en utfordring for unge kvinner.

Jod er et sporstoff som er helt nødvendig for dannelse av hormonene i skjoldbruskkjertelen. Disse har en avgjørende betydning for hjernens utvikling i fosterlivet.

Det er urovekkende at så mange forskningsresultater fra Norge viser at lavt jodinntak er utbredt blant kvinner. Dersom de skulle bli gravide og ikke får i seg tilstrekkelig med jod, kan det føre til at heller ikke barnet får i seg nok jod. Flere studier peker på at lavt jodinntak i svangerskapet kan knyttes til dårligere språkutvikling hos barnet. Inntil videre anbefaler derfor helsemyndighetene gravide å ta tilskudd med jod.

Alger, tang og tare er spennende ny mat fra havet. Kan disse produktene være med på å sikre et tilstrekkelig inntak ettersom de inneholder mye jod? Foreløpig vet vi svært lite om inntaket av alger og tareprodukter blant unge kvinner, gravide og ammende, men vi vet at jodinnholdet er høyt i disse produktene. Så høyt at gravide ikke bør spise alger, tang og tareprodukter. Tørkede brune alger kan inneholde så mye som 4000 mikrogram jod per gram. Da er det lett å overskride 600 mikrogram, som er den øvre anbefalte grensen for daglig inntak av jod.

Tilførsel av store mengder jod kan i verste fall medføre permanente skader på skjoldbruskkjertelen til fosteret. Men før vi har fått mer kunnskap om innholdet og betydningen av jod i tang og tare bør vi ikke la være å gjøre noe. Føre var-prinsippet bør legges til grunn, og produsentene av alger-, tang- og tareprodukter som har ukjent eller høyt innhold av jod bør merke disse varene, slik at gravide kan la være å spise dem.

Selv om lavt jodinntak er utbredt, så viser også studier at de unge kvinnene som spiser mager fisk får nesten 60 prosent av sitt jodinntak fra fisken. Dette viser at det er mulig å få nok jod fra maten, du må bare ha kunnskap om hvilke kilder som finnes. Med andre ord: det betyr noe hva du velger å spise.