Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (33) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2024-32

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2024

15.07.2024
Monica F. Solberg, Lasse Berg Andersen, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Sten Karlsson (NINA) og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Redaktør(er): Monica F. Solberg og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-25

Kunnskapsstatus – legemidler i fiskeoppdrett (2024)

15.07.2024
Ole Samuelsen, Rita Hannisdal, Aoife Elizabeth Parsons, Rosa Escobar og Ann-Lisbeth Agnalt (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-31

Fiskeri og bruk av rensefisk i norsk oppdrett

10.07.2024
Nina Sandlund, Kim Halvorsen, Eeva Jansson, Kjell Nedreaas (HI), Steven Guidos (NINA), Marthe Marie R. Stendal, Terje Jørgensen og Anne Berit Skiftesvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-33

Minstestørrelse på rensefisk ved utsett i oppdrettsnøter for å hindre rømming

10.07.2024
Terje Jørgensen, Kim Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Torstein Harboe, Manu Sistiaga, Reidun Bjelland og Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-29

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2024

04.07.2024
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik (HI), Gunnar Bekke Lehmann NORCE, Bjørnar Skår NORCE, Ingebrigt Uglem NINA, Astrid Tonstad NINA, Vegard Ambjørndalen NINA og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-28

Program for overvåking av fiskefôr

03.07.2024
Anne-Katrine Lundebye, Kai Kristoffer Lie, Julia Storesund og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-26

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

26.06.2024
Annette Bernhard, Javier Pineda Pampliega and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-27

Fremmedstoffer i villfisk 2023

26.06.2024
Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-24

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023

17.06.2024
Vidar Wennevik (HI), Eva Bonsak Thorstad (NINA), Elisabeth Stöger (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Ola Diserud (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino, Åse Husebø (HI), Kristina Norum Johansen (NINA), Marius Kambestad (NORCE LFI), Sofie Knutar (HI), Gitte Løkeberg (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Monica F. Solberg (HI), Ingrid Solberg (NINA), Vegard Sollien (Veterinærinstituttet), Enghild Steinkjer (NINA), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer AS), Kjell Rong Utne (HI) og Gunnel Østborg (NINA)
Rapport fra havforskningen 2024-23

Lyd i lakseoppdrett

13.06.2024
Frode Oppedal (HI), Marco Vindas (NMBU), Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong (HI), Tim Dempster (Deakin University), Tonje Nesse Forland (HI) og Luke Barrett (Deakin University)
Rapport fra havforskningen 2024-19

Genetisk analyse av skreitoktets eggsurvey 2022

30.05.2024
Edvin Fuglebakk, Anders Thorsen, Ida Kristin Mellerud (HI), Marte Sodeland (Universitet i Agder) og Hanne Sannæs (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-21

Sluttrapport for Frisk Oslofjord

29.05.2024
Frithjof Moy, Tone Kroglund (HI), Arne Hestenes (KD), Geir Endregard (ISC), Edith Akerø (ISC) og Svenja Christensen (UiO)
Rapport fra havforskningen 2024-18

Numerical models and long term monitoring

24.05.2024
Heather Anne Cannaby, Jon Albretsen, Randi Ingvaldsen, Vidar Lien and Kjell Arne Mork (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-20

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for bestemmelse av vandringsruter for vill postsmolt av atlantisk laks i Norge

23.05.2024
Kjell Rong Utne, Rosa Maria Serra-Llinares og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-22

Ny målemetode for hummar

23.05.2024
Alf Ring Kleiven, Johanna Bjånes Marcussen, Tonje Knutsen Sørdalen, Terje van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt og Gro van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-12

Plastsøppel på havbunnen kartlagt av Mareano

23.05.2024
Pål Buhl-Mortensen, Kjell Bakkeplass og Lene Buhl-Mortensen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-17

Program for overvåking av fôr til landdyr

16.05.2024
Veronika Sele, Julia Storesund og Kai Kristoffer Lie (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-15

Pilotprosjekt for vurdering av samlet påvirkning i Oslofjorden – ytre del

07.05.2024
Johanna Myrseth Aarflot, Lars-Johan Naustvoll, Frithjof Moy, Kjell Magnus Norderhaug, Florian Berg, Cecilie Kvamme, Guldborg Søvik, Alf Ring Kleiven, Jon Albretsen, Carla Freitas Brandt, Susanna Huneide Thorbjørnsen og Tone Falkenhaug (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-16

Forvaltningsrelevante naturenheter i sjø

29.04.2024
Sigurd Heiberg Espeland, Elisabeth Helene Juliussen og Gro van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-14

The surveillance and control program for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis in 2023

25.04.2024
Stein Mortensen, Cecilie Skår, Mats Bøgwald og Dawit Berhe Ghebretnsae (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-11

Nytt konsept for krok og forsyn til linefiske

22.04.2024
Odd-Børre Humborstad, Olafur Arnar Ingolfsson, Svein Løkkeborg, Jostein Saltskår, Shale Pettit Rosen (HI), Alf Rune Ose - Mørenot Fishery AS og Jimmy Kieffer -Kieffer AS
Rapport fra havforskningen 2024-13

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2023

08.04.2024
Abdullah Sami Madhun, Ørjan Karlsen og Rune Nilsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-10

Sluttrapport for prosjekt: "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval"

03.04.2024
Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle, Martin Biuw (HI) og Audun Rikardsen (UiT)
Rapport fra havforskningen 2024-9

Kartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°N

03.04.2024
Johanna Fall, Kjell Nedreaas, Kotaro Ono, Håkon Otterå og Sofie Gundersen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-8

Protokoll for vurdering av modningsgrad hos oppdrettstorsk

14.03.2024
Maud Alix og Birgitta Norberg (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-7

Foreløpig råd for tobisfiske i norsk økonomisk sone i 2024

06.03.2024
Espen Johnsen og Cecilie Kvamme (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-6

Rømt og vill fisk i Etneelva 2023

29.02.2024
Kaja Christine Andersen, Per Tommy Fjeldheim, Kevin Glover, Alison Harvey og Øystein Skaala (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-5

Identifying priorities for the protection of deep-sea species and habitats in the Nordic Seas

28.02.2024
Erwann Legrand (IMR), Marion Boulard (Memorial University of Newfoundland), Joe O’Connor (Memorial University of Newfoundland) and Tina Kutti (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-3

Kartlegging av havnespy (Didemnum vexillum) i Bergen kommune

26.02.2024
Vivian Husa (HI), Frode Fossøy NINA, Siri Aaserud Olsen, Børge Alfstad (HI) og Even Husby Bergen havn
Rapport fra havforskningen 2024-2

Kartlegging av havnespy (Didemnum vexillum) i Haugesund og Karmøy kommune

26.02.2024
Vivian Husa og Børge Alfstad (HI)