Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (2)

Rapport fra havforskningen 2024-25

Kunnskapsstatus – legemidler i fiskeoppdrett (2024)

15.07.2024
Ole Samuelsen, Rita Hannisdal, Aoife Elizabeth Parsons, Rosa Escobar og Ann-Lisbeth Agnalt (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-31

Fiskeri og bruk av rensefisk i norsk oppdrett

10.07.2024
Nina Sandlund, Kim Halvorsen, Eeva Jansson, Kjell Nedreaas (HI), Steven Guidos (NINA), Marthe Marie R. Stendal, Terje Jørgensen og Anne Berit Skiftesvik (HI)