Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (17)

Toktrapport 2023-16

Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad

12.12.2023
Olafur Arnar Ingolfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik og Erik Schuster (HI)
Toktrapport 2023-15

Fangstkontroll i kolmulefisket

23.10.2023
Olafur Arnar Ingolfsson, Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)
Toktrapport 2023-13

Fangstkontroll i kolmulefisket

05.10.2023
Jostein Saltskår (HI) og Dagfinn Lilleng (Fiskeridirektoratet)
Toktrapport 2023-14

Test av snurrevad til fiske etter makrell

04.10.2023
Shale Pettit Rosen, Sofie Gundersen og Kjell Nedreaas (HI)
Toktrapport 2023-12

Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri

11.09.2023
Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle, Jostein Saltskår og Sigurd Hannaas (HI)
Toktrapport 2023-10

Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023

24.08.2023
Anne Christine Utne Palm, Henrik Søiland, Anne Kari Sveistrup, Angelika Renner, Rebecca Ross, Frithjof Moy (IMR), Mostafa Bakhoday Paskyabi University of Bergen, Atle Totland, Sigurd Hannaas, Karen de Jong, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Terje Hovland, Geir Pedersen, Jan Frode Wilhelmsen (IMR), Markus Antti Majaneva NINA, Sverre Waardal Heum, William Skjold (IMR), Stig Vågenes REV Ocean, Georg Skaret, Finn Corus, Andrey Voronkov (IMR), Patrick Vågenes REV Ocean and Leonard Kielland Equinor
Toktrapport 2023-7

Skreitokt 2023

27.06.2023
Edvin Fuglebakk og Anders Thorsen (HI)
Toktrapport 2023-2

North Sea Ecosystem Cruise ReportJH2022206

22.06.2023
Gayantonia Franze, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen (HI), Elizaveta Ershova, Kjell Gundersen, Hilde Elise Heldal og Sarah Joanne Lerch (HI)
Toktrapport 2023-8

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2023

22.06.2023
Bjørn Krafft, Ronald Pedersen, Guosong Zhang, Sebastian Menze, Astrid Fuglseth Rasmussen, Hege Skaar (IMR), Julian Dale (University of St. Andrews), Martin Biuw (IMR), Chris Oosthuisen (University of Cape Town) and Andy Lowther (Norwegian Polar Institute)
Toktrapport 2023-11

Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene

21.06.2023
Guldborg Søvik, Tone Falkenhaug, Fabian Zimmermann (HI), Natalya D. Gallo (UiB), Kjell Nedreaas, Jean-Baptiste Danre, Terje Hovland, Trude Hauge Thangstad, Siri Aaserud Olsen, Espen Johnsen og Lars Asplin (HI)
Toktrapport 2023-9

Mareano Leg 1 2023 Easter Cruise Report

20.06.2023
Rebecca Ross (HI), Terje Thorsnes (NGU), Tor Jan Meek (Kartverket), Josefina Johansson og Yngve Klungseth Johansen (HI)
Toktrapport 2023-6

Cruise report 2022106

22.05.2023
Rebecca Ross, Kyrre Heldal Kartveit, Karsten Arne Kvalsund, Arnfinn Morvik (IMR), Margaret Dolan (NGU), Tor Jan Meek (Kartverket) and Ivar Wangen (Kongsberg)
Toktrapport 2023-5

Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2023

12.04.2023
Georg Skaret, Atle Totland, Maria Tenningen, Eilert Hermansen, Jarle Kristiansen and Hector Pena (IMR)
Toktrapport 2023-4

SpawnSeis MV exposure experiment - Survey Report

14.03.2023
Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Kate McQueen, Erik Schuster (IMR), Petter H. Kvadsheim (FFI), Kari Wegger Ektvedt (FFI), Håkon Aune (Sherwater GeoServices) and Robert Laws (Havakustik Ltd)
Toktrapport 2023-3

CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification

09.03.2023
Nils Olav Handegard, Maria Tenningen (IMR), Leif Bildøy (KM), Jon Even Corneliussen (KM), Kameran Esmail (KM), Jens Heinsdorf (KM), Babak Khodabandeloo, Rolf Korneliussen, Rokas Kubilius, Liz Beate Kolstad Kvalvik (IMR), Eirik Svoren Osborg (Scantrol DV), Ahmed Pala (UiB), Geir Pedersen, Shale Pettit Rosen, Jostein Saltskår, Erik Schuster (IMR), Ingrid Ulset (NR) and Taraneh Westergerling (UiB)
Toktrapport 2023-1

Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery

09.03.2023
Michael Breen, Jostein Saltskår, Sigurd Hannaas, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Olafur Arnar Ingolfsson (IMR) and Dagfinn Lilleng and Hermann Pettersen (Norwegian Fisheries Directorate); Bjørn Foss (Jatronic AS) and Alexander Hals (FossTech AS).
Toktrapport 2022-15

Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development

09.01.2023
Karen de Jong, Kate McQueen, Nils Roar Hareide, Maria Tenningen, Gavin John Macaulay (HI), Markus A. Majaneva og the Norwegian Institute for Nature Research (NINA)