Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (56) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2021-57

Rapport frå det nasjonale elvelaboratoriet i Guddalselva 2021

30.12.2021
William Aure Aannø, Britt Iren Østebø og Øystein Skaala (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-58

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

23.12.2021
Odd-Børre Humborstad, Svein Løkkeborg, Anne Christine Utne Palm, Jostein Saltskår (HI), Sten Siikavuopio (Nofima), Anette Hustad (Nofima), Ingebrigt Bjørkevoll (Møreforsking AS) og Paul Jacob Helgesen (Segel AS)
Rapport fra havforskningen 2021-43

Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar

21.12.2021
Ingrid Askeland Johnsen, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen og Frode Vikebø (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-54

Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2022

21.12.2021
Kim Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Torkel Larsen, Håkon Otterå (HI) og Albert Fernández Chacón (Universitetet i Agder)
Rapport fra havforskningen 2021-55

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2020

17.12.2021
Stepan Boitsov og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-52

The Coastal Reference Fleet 2007-2019

16.12.2021
Hanne Hjelle Hatlebrekke (UoB/ IMR currently SINTEF Ocean), Sofie Gundersen, Kjell Nedreaas, Jon Helge Vølstad (IMR) and Jeppe Kolding (UoB)
Rapport fra havforskningen 2021-51

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2021

08.12.2021
Arne Bjørge, Nils Øien, Martin Biuw, Tore Haug og Kjell Tormod Nilssen (HI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-45

Listeria monocytogenes in salmonid slaughter facilities

30.11.2021
Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad and Julia Storesund (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-50

Undersøkelse av grunnstoffer i sjømat fra Repparfjorden og Revsbotn

29.11.2021
Tanja Kögel, André Marcel Bienfait, Amund Måge og Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-44

Tredje samlerapport: Velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021
Lars Helge Stien, Florian Sambraus, Tore Kristiansen, Per Gunnar Fjelldal (HI), Per Anton Sæther (MarinHelse AS) og Lisbeth Martinsen (NRS Farming AS)
Rapport fra havforskningen 2021-13

Andre samlerapport: velferd for triploid laks i Nord-Norge

19.11.2021
Lars Helge Stien, Florian Sambraus (HI), Per Anton Sæther (MarinHelse AS), Mattias B. Lind (NRS), Tore Kristiansen, Jonatan Nilsson og Per Gunnar Fjelldal (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-49

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

17.11.2021
Jon Albretsen og Lars Asplin (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-47

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2021

17.11.2021
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-48

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

17.11.2021
Vidar Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik og Mari Skuggedal Myksvoll (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-46

Bærekraftig taretråling

15.11.2021
Kjell Magnus Norderhaug, Carla Freitas Brandt, Sigurd Heiberg Espeland, Jon Albretsen (HI), Signe Christensen-Dalsgaard NINA, Martin Junker Ohldieck, Thijs Christiaan van Son, Jan Atle Knutsen, Frithjof Moy og Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-42

Forskerutvalg om sjøpattedyr 2020

02.11.2021
Arne Bjørge, Nils Øien, Tore Haug, Kjell Tormod Nilssen, Martin Biuw, Lise Doksæter Sivle (HI) og Petter H. Kvadsheim (FFI)
Redaktør(er): Arne Bjørge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-41

Pelagiske økosystem i De nordiske hav

26.10.2021
Tina Kutti, , Melissa Chierici, , Espen Bagøien, Tor Knutsen, Cecilie Thorsen Broms, Thor Klevjer, Espen Strand, Harald Gjøsæter, Erling Kåre Stenevik, Åge Høines, Kristin Windsland og Anne Kirstine Frie (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-39

Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på dypt vann til søknader om akvakultur i sjø

22.10.2021
Tina Kutti og Vivian Husa (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-40

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

21.10.2021
Annette Bernhard and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-38

Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe

12.10.2021
Anne Christine Utne Palm (HI), Sten Siikavuopio Nofima, Terje Jørgensen (HI), Anette Hustad Nofima, Svein Løkkeborg (HI), Tina Thesslund Nofima, Jostein Saltskår, Neil Anders og Odd-Børre Humborstad (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-37

Kvikksølv i sjømat ved U-864

21.09.2021
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-36

MILJØGIFTER I FISK OG FISKEVARER 2020

17.09.2021
Bente Nilsen, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-35

Basisundersøkelse av fremmedstoffer i hyse

06.09.2021
Tanja Kögel, Sylvia Frantzen, Jannicke Alling Bakkejord, Marian Kjellevold og Amund Måge (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-34

Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021

25.08.2021
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-33

Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen

17.08.2021
Espen Johnsen, Elin Sørhus, Karen de Jong, Kai Kristoffer Lie og Bjørn Einar Grøsvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-31

Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2020

10.08.2021
Julia Storesund, Martin Wiech, Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe and Helge Hove (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-32

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet

19.07.2021
Terje van der Meeren, Sonnich Meier, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Ørjan Karlsen, Arved Staby, Hildegunn Mjanger, Annhild Engevik, Katherine Mary Dunlop, Raymond Bannister og Jon Egil Skjæraasen (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-30

Fluorolice

16.07.2021
Rasmus Skern, Cameron Thompson, Sussie Dalvin, Anders Thorsen, (IMR), Gunnvør á Norði and James E. Bron and Mark Fordyce
Editor(s): Rasmus Skern (IMR)
Rapport fra havforskningen 2021-29

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021

01.07.2021
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Agnes Marie Mohn, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen (HI), Ingebrigt Uglem NINA og Gunnar Bekke Lehmann NORCE
Rapport fra havforskningen 2021-28

Program for overvåking av fiskefôr

29.06.2021
Veronika Sele, Marc Berntssen, Antony Philip, Anne-Katrine Lundebye, Kai Kristoffer Lie, Marit Espe, Julia Storesund og Robin Ørnsrud (HI)