Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (29)

Rapport fra havforskningen 12-2012

Studier av mursteinsmasker i trål (Rapport nr. 12 - 2012)

07.09.2012
Rapport fra havforskningen 9-2012

Fangstbegrensning i snurrevad - forprosjekt (Rapport nr. 9 - 2012)

07.09.2012
Rapport fra havforskningen 6-2012

Forsøk med torskegarn med notpanel (Rapport nr. 6. 2012)

07.09.2012
Rapport fra havforskningen 18-2012

Oppdrett av steril fisk (Rapport fra Havforskningen nr. 18 - 2012)

08.05.2012
Rapport fra havforskningen 17-2012

Overvåking av havforsuring (Rapport fra Havforskningen nr. 17 -2012)

19.04.2012