Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (1447) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2024-32

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2024

15.07.2024
Monica F. Solberg, Lasse Berg Andersen, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Sten Karlsson (NINA) og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Redaktør(er): Monica F. Solberg og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-25

Kunnskapsstatus – legemidler i fiskeoppdrett (2024)

15.07.2024
Ole Samuelsen, Rita Hannisdal, Aoife Elizabeth Parsons, Rosa Escobar og Ann-Lisbeth Agnalt (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-31

Fiskeri og bruk av rensefisk i norsk oppdrett

10.07.2024
Nina Sandlund, Kim Halvorsen, Eeva Jansson, Kjell Nedreaas (HI), Steven Guidos (NINA), Marthe Marie R. Stendal, Terje Jørgensen og Anne Berit Skiftesvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-33

Minstestørrelse på rensefisk ved utsett i oppdrettsnøter for å hindre rømming

10.07.2024
Terje Jørgensen, Kim Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Torstein Harboe, Manu Sistiaga, Reidun Bjelland og Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-29

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2024

04.07.2024
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik (HI), Gunnar Bekke Lehmann NORCE, Bjørnar Skår NORCE, Ingebrigt Uglem NINA, Astrid Tonstad NINA, Vegard Ambjørndalen NINA og Ørjan Karlsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-28

Program for overvåking av fiskefôr

03.07.2024
Anne-Katrine Lundebye, Kai Kristoffer Lie, Julia Storesund og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-26

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances and contaminants in farmed fish

26.06.2024
Annette Bernhard, Javier Pineda Pampliega and Rita Hannisdal (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-27

Fremmedstoffer i villfisk 2023

26.06.2024
Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Martin Wiech og Monica Sanden (HI)
IMR-PINRO 2024-7

Joint Russian Norwegian Arctic Fisheries Working Group (JRN-AFWG) Report 2024

21.06.2024
Daniel Howell, Magnus Aune, Bjarte Bogstad (HI), Anatoly Chetyrkin (VNIRO), Johanna Fall (HI), Anatoly Filin (VNIRO), Jane Aanestad Godiksen, Elvar H. Hallfredsson, Edda Johannesen (HI), Yuri Kovalev (VNIRO), Andrey Mikhailov (VNIRO), Alexey Russkikh (VNIRO), Aleksi Stesko, (VNIRO), Dmitri Vasilyev (VNIRO), Mikko Vihtakari, Tone Vollen, Kristin Windsland (HI) og Natalia Yaragina (VNIRO
IMR-PINRO 2024-5

Advice on fishing opportunities for Greenland halibut in 2025 and 2026 in ICES subareas 1 and 2

21.06.2024
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2024-3

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic haddock in 2025 in ICES subareas 1 and 2

21.06.2024
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2024-4

Advice on fishing opportunities for beaked redfish in 2025 and 2026 in ICES subareas 1 and 2

21.06.2024
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
IMR-PINRO 2024-6

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic cod in 2025 in ICES subareas 1 and 2

21.06.2024
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
Toktrapport 2024-16

Survey report for testing a sparker sound source on cod behavior (SpawnSeis Sparker)

19.06.2024
Lise Doksæter Sivle, Kate McQueen and Babak Khodabandeloo (IMR)
Toktrapport 2024-15

North Sea Ecosystem

19.06.2024
Gayantonia Franze, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen, Sarah Joanne Lerch, Hannes Höffle, Hilde Elise Heldal (IMR), Elizaveta Ershova and Kjell Gundersen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-24

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023

17.06.2024
Vidar Wennevik (HI), Eva Bonsak Thorstad (NINA), Elisabeth Stöger (HI), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Ola Diserud (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Kevin Glover, Mikko Heino, Åse Husebø (HI), Kristina Norum Johansen (NINA), Marius Kambestad (NORCE LFI), Sofie Knutar (HI), Gitte Løkeberg (NINA), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE LFI), Monica F. Solberg (HI), Ingrid Solberg (NINA), Vegard Sollien (Veterinærinstituttet), Enghild Steinkjer (NINA), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer AS), Kjell Rong Utne (HI) og Gunnel Østborg (NINA)
Rapport fra havforskningen 2024-23

Lyd i lakseoppdrett

13.06.2024
Frode Oppedal (HI), Marco Vindas (NMBU), Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong (HI), Tim Dempster (Deakin University), Tonje Nesse Forland (HI) og Luke Barrett (Deakin University)
Toktrapport 2024-13

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023

05.06.2024
Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann, Reidar Johannesen og Rune Strømme (HI)
Toktrapport 2024-12

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022

05.06.2024
Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann og Reidar Johannesen (HI)
Toktrapport 2024-14

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2024

05.06.2024
Bjørn Krafft (IMR), Ludvig Krag (DTU Aqua, Guosong Zhang, Sebastian Menze, Linn Åsvestad (IMR), Dk), Astrid Fuglseth Rasmussen (IMR) and Mette Svantemann Lyngby (DTU Aqua
Rapport fra havforskningen 2024-19

Genetisk analyse av skreitoktets eggsurvey 2022

30.05.2024
Edvin Fuglebakk, Anders Thorsen, Ida Kristin Mellerud (HI), Marte Sodeland (Universitet i Agder) og Hanne Sannæs (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-21

Sluttrapport for Frisk Oslofjord

29.05.2024
Frithjof Moy, Tone Kroglund (HI), Arne Hestenes (KD), Geir Endregard (ISC), Edith Akerø (ISC) og Svenja Christensen (UiO)
Toktrapport 2024-11

Mareano 2024 leg 1

29.05.2024
Kyrre Heldal Kartveit (HI), Reidulv Bøe (NGU), Marte Louise Strømme, Joakim Skjefstad, Mona Maria Fuhrmann, Heidi Gabrielsen, Camille Saint-André og André Marcel Bienfait (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-18

Numerical models and long term monitoring

24.05.2024
Heather Anne Cannaby, Jon Albretsen, Randi Ingvaldsen, Vidar Lien and Kjell Arne Mork (IMR)
Rapport fra havforskningen 2024-20

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for bestemmelse av vandringsruter for vill postsmolt av atlantisk laks i Norge

23.05.2024
Kjell Rong Utne, Rosa Maria Serra-Llinares og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-22

Ny målemetode for hummar

23.05.2024
Alf Ring Kleiven, Johanna Bjånes Marcussen, Tonje Knutsen Sørdalen, Terje van der Meeren, Ann-Lisbeth Agnalt og Gro van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-12

Plastsøppel på havbunnen kartlagt av Mareano

23.05.2024
Pål Buhl-Mortensen, Kjell Bakkeplass og Lene Buhl-Mortensen (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-17

Program for overvåking av fôr til landdyr

16.05.2024
Veronika Sele, Julia Storesund og Kai Kristoffer Lie (HI)
Toktrapport 2024-10

Fordeling og mengde av tobis i norsk sone av Nordsjøen i mai 2023

10.05.2024
Espen Johnsen, Hector Pena, Ronald Pedersen, Åse Husebø og Lisbet Solbakken (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-15

Pilotprosjekt for vurdering av samlet påvirkning i Oslofjorden – ytre del

07.05.2024
Johanna Myrseth Aarflot, Lars-Johan Naustvoll, Frithjof Moy, Kjell Magnus Norderhaug, Florian Berg, Cecilie Kvamme, Guldborg Søvik, Alf Ring Kleiven, Jon Albretsen, Carla Freitas Brandt, Susanna Huneide Thorbjørnsen og Tone Falkenhaug (HI)