Gå til hovedinnhold

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2017

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av flere virus som er prevalent i oppdrett i tilbakevandrende laks fra Etneelva 2015–2016. Laksen stammer fra kultivert smolt som ble snutemerket og satt ut i Etne 2013 og 2014. Forekomsten av SAV-, PRV-, ILAV- og PMCV-infeksjoner ble testet ved å bruke sanntids RT-PCR-metoden. Disse virusene kan forårsake sykdommene pankreassykdom (PD) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), infeksiøs lakseanemi (ILA) og kardiomyopatisyndrom (CMS, hjertesprekk) hos oppdrettslaks.