Gå til hovedinnhold

Program for overvåking av fiskefôr – Årsrapport for prøver innsamlet i 2017

Sammendrag

Overvåkningen er gjort på oppdrag for Mattilsynet og er en del av Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr. Rapporten oppsummerer resultater fra det offentlige overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr, fôrmidler og premikser til fiskefôr for prøver som ankom i 2017.