Gå til hovedinnhold

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2014)

Sammendrag

Havforskningsinstituttets og Veterinærinstituttets årlige rapport på oppdrag fra Mattilsynet for å overvåke sykdom på vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å finne ut om smittsom sykdom på oppdrettsfisk fører til smitte på villfisk. Veterinærinstituttet har hatt ansvaret for villfiskovervåkingen i ferskvann og Havforskningsinstituttet i sjøvann.