Gå til hovedinnhold

Sjøpattedyrutvalget


HI 031977

Knølhvalen kan bli opptil 15 meter og veie hele 30 tonn.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

I 2009 fikk Havforskningsinstituttet (HI) i oppgave å opprette en bredt sammensatt forskergruppe for sjøpattedyr. Gruppen skal bistå HI i spørsmål om forvaltningsrådgivning og hvilke utfordringer som bør dekkes på forskningssiden på dette feltet.

Forskergruppen bør ha en sammensetning som gjenspeiler bredden i regjeringens rådgivningsbehov. Gruppen skal ha en leder som er tilknyttet Havforskningsinstituttet.

Denne forskergruppen, kalt Sjøpattedyrutvalget, er sammensatt av 18 forskere fra hele ni uavhengige institutter og universiteter og representerer en fagkompetanse som dekker bredden av regjeringens rådgivningsbehov. Utvalget har årlige møter og gjennomgår en bredt anlagt dagsorden som dekker alle relevante, forvaltningsrelaterte forskningsfelt. Utvalget utarbeider råd om forskning og forvaltning på hvert av de ulike temaene på dagsordenen.

De årlige rapportene fra utvalget finner du her: