Go to main content

Malin Lie Skage

profil %282%29
Avdelingsingeniør
Telephone: 99327391
Department: Bunnfisk

Curriculum Vitae

- Erfaring med:
Tokt
Prøvetaking og alderslesing av tobis
Prøvetaking av torsk, hyse, uer, blåkveite samt artsbestemmelse av annen bifangst
Modning, stadiebestemmelse og diettanalyse
Fishmeter, målebrett, endring av fmd-filer S2D
QGIS og noe ArcGIS - Kurslinjer for vintertokt, skreikart etc
Biotic Editor


- Under opplæring på alderslesing av torsk
- Medansvarlig for ringlesing på torsk internt og i samarbeid med PINRO
- Kursholder for Biotic Editor
- Medlem av SPD-gruppen
- Ansvarlig for testgruppen til Biotic Editor, i samarbeid med SPD-gruppen.
- Vintertokt - Planlegging av tokt og kurslinjer
- Kasserer i NITO
Is this your profile? Edit your profile (login)